Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Selvstyret søger en stærk stemme for alle personer med handicap i Grønland

Inatsisartut har i 2017 besluttet at etablere en ny rettighedsinstitution med en Handicaptalsmand til at fremme rettigheder og levevilkår for personer med handicap i Grønland.

Handicaptalsmand skal være den synlige frontfigur i rettighedsinstitutionen, der også omfatter et sekretariat. Handicaptalsmanden er øverste leder i institutionen. Udgangspunktet for arbejdet er at skabe fokus og fremme viden om personer med handicaps vilkår og rettigheder med afsæt i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

Handicaptalsmandsinstitutionen vil få fysisk placering i Sisimiut.

Stillingen som Handicaptalsmand repræsenterer en unik mulighed for at præge udviklingen og udleve et personligt og fagligt engagement i personer med handicaps vilkår og rettigheder.

Handicaptalsmands centrale opgaver vil være at:

 • Sætte vilkår og rettigheder for personer med handicap til debat, tale deres sag og give personer med handicap og deres pårørende en stemme i debatten
 • Yde råd og vejledning til børn og voksne med handicap samt deres pårørende om rettigheder og klageadgang
 • Yde råd og vejledning til myndigheder, institutioner, organisationer og privatpersoner om vilkår og rettigheder for personer med handicap
 • Vurdere de forhold, personer med handicap lever under, ud fra bestemmelserne i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap
 • Påpege forhold i samfundsudviklingen generelt, der influerer på vilkår og muligheder for personer med handicap
 • Komme med forslag til tiltag til at fremme retssikkerheden for personer med handicap
 • Sikre indsamling, udvikling og formidling af viden om vilkårene for personer med handicap

Handicaptalsmanden er politisk uafhængig og kan udtale sig frit i spørgsmål om vilkår og rettigheder for personer med handicap i hele samfundet.

I loven er der skabt brede rammer for, at Handicaptalsmanden har adgang til information, der sikrer forudsætninger for at vurdere den politiske, administrative og faglige praksis på handicapområdet.

Ansøgere til stillingen som handicaptalsmand forventes at:

 • have relevant uddannelse og erfaring i relation til stillingsbeskrivelsen
 • have veludviklede kommunikationsevner, herunder evne til at tale med mange forskellige mennesker
 • have erfaring med strategisk ledelse og samarbejde
 • besidde stor selvstændighed, fleksibilitet og engagement
 • besidde høj ansvarsbevidsthed og arbejdsmoral
 • have gode sproglige kompetencer på grønlandsk, nordisk og engelsk
 • være kreativ, imødekommende og nysgerrig

Stillingen som Handicaptalsmand er åremålsbeskikket for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse på yderligere en periode.

Vi opfordrer alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 24. august 2017
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i medio august 2017

Rejseaktivitet 
Der må forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte: 
Departementet for Sociale Anliggender, Familieret, Ligestilling og Justitsvæsen

Julie Præst Wilche, Departementschef:  
email: jprw@nanoq.gl / telefon: 346644
Kirsten Olesen, Afdelingschef i Afdelingen for Strategi & Udvikling: 
e-mail: kiol@nanoq.gl / telefon: 346657

Du kan finde information om forarbejdet til den nye lov vedrørende Handicaptalsmanden på Inatsisartuts hjemmeside: www.inatsisartut.gl

Bolig
Der kan til stillingen anvises bolig, hvor ansøger ikke måtte være boligforsynet i forvejen. Ved anvisning sker det efter de til enhver tid gældende regler. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Løn - og ansættelsesvilkår 
Stillingen er for tiden lønfastsat svarende til LR 38.

Ansættelsen vil være på overenskomstvilkår for en periode af 3 år, for hvilket der vil ydes et åremålstillæg. 
Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 68.751,- og årligt Kr. 825.016

Ansatte under staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Søg stillingen online