Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Webwiz til udvikling af offentlige web- og selvbetjeningsløsninger

Digital Kommunikation ved Digitaliseringsstyrelsen søger en webkonsulent med fokus på kommunikation, udvikling og servicering af web- og selvbetjeningsløsninger til den offentlige sektor.

Tiltrædelsesdato er 01. september 2017 eller efter aftale.

Om stillingen
Digital Kommunikation arbejder med strategisk kommunikation, udvikling af selvbetjeningsløsninger og support. Vi supportere, rådgiver og styrker aktiviteter inde for et bredt felt af digitale kommunikationsdiscipliner og platforme.
Vil du arbejde med web, kommunikation, organisation og teknik, så er jobbet som webkonsulent i Digital Kommunikation det rette for dig.
Som en del af teamet skal du beskæftige dig med Sitecore-support, webprojekter, brugertests, optimering af brugerrejser, multimedier, Google Analytics og meget mere. Vi inspirerer til videndeling, bedre borgervendt kommunikation, bedre brugerrejser og udvikling af vores CMS og sites.
Dagligdagen i enheden rummer både udviklings- og rutineopgaver, support, grafiske produktioner, kommunikative opgaver, projektarbejde samt masser af dialog og samarbejde på tværs af, ikke kun enheden, men også med resten af Digitaliseringsstyrelsen og andre relevante samarbejdsparter.
Vi har mange bolde i luften og deler opgaverne, så alle i enheden har et varieret arbejde. Vi stiller krav til hinanden om kvalitet, engagement og højt og uformelt humør. Der opfordres til selvstændighed, men samtidig sættes teamwork højt for at understøtte synergien og overblikket.

Vi forventer, at du:

 • Har praktisk erfaring med CMS-systemer og helst Sitecore
 • Kan projektlede og dermed kan forholde dig kritisk til en business case, vurdere om denne giver den fornødne værdi for samfundet, om interessenter er tænkt med i et tilstrækkeligt omfang og om der er foretaget de rigtige foranalyser
 • Forstår at lede de forandringer som dine projekter vil medføre i de omkringliggende omgivelser
 • Er kvalitetsbevidst ift. dine projekter

Vi ser gerne, at du:

 • Har en relevant uddannelse
 • Er certificeret projektleder
 • Har en god viden om kommunikation
 • Har grundigt indblik i det offentlige i Grønland
 • Har erfaringer med politiskstyrede organisationer og projekter
 • Har et godt kendskab til CMS-systemer, og gerne Sitecore
 • Er vant i Adobe Creative produkter, herunder gerne Photoshop og After Effects
 • Både kan arbejde selvstændigt og indgå i teamarbejde
 • Taler og skriver grønlandsk, dansk og engelsk
 • Er en tværgående kommunikator

Ansøgningsfrist: 21.08.2017

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Om Digital Kommunikation
Digital Kommunikation er organisatorisk placeret under Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, under Digitaliseringsstyrelsen.
Digital Kommunikation skal give borgerne i Grønland den bedste service, ved at sørge for brugervenlige portaler, med et borgervenligt sprog og nem adgang til det offentlige.
Alle borgerne skal have lige adgang til det offentlige, det gøres ved at imødekomme deres behov via digitale selvbetjeningsløsninger, og ved at give let adgang til information, der er nem at forstå.
For blandt andet at leve op til den smidigere og mere personlige kommunikation mellem borgeren og det offentlige, og for at sikre forståelse, kommunikeres der i et sprog, der er letforståeligt og nærværende, et såkaldt borgersprog.
Sproget og portalernes opbygning sikre genkendelighed for borgerne - også på tværs.
Der sker løbende siteoptimering ud fra statistik baseret på brugernes brug af sites, således at portalerne konstant er i tråd med brugernes adfærd.
Enheden står for support af Namminersorlutik Oqartussat’s hjemmesider som er lavet i CMS-systemet Sitecore.
Endvidere står enheden for drift, vedligeholdelse og udvikling af den fællesoffentlige borgerportalen www.sullissivik.gl.
Digitaliseringsstyrelsen ønsker en optimal sammensætning af medarbejdere, der afspejler det omgivende samfund, og vi vurdere ansøgere på baggrund af kvalifikationer og kompetencer.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef, Sarah Thode Andersen på sata@nanoq.gl eller tlf.: (+299) 34 59 60.

Søg stillingen online