Gå til hovedindhold
130

Dette jobopslag er udløbet

Skattestyrelsen søger faglig leder

I Skattestyrelsen er en stilling som faglig leder ledig til besættelse pr. 1. oktober 2017 eller efter nærmere aftale.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver:
Stillingen er placeret i den udgående toldfunktion i Skattestyrelsens hovedkontor i Nuuk.
Du skal varetage opgaver på skatte- og afgiftsområdet, en del af opgaverne vil bestå i kontrol af bl.a. skibe, indrejsende passagerer i lufthavne samt kontrol af post- og fragtforsendelser. 
Der er stort fokus på at sikre Grønlands grænser i forhold til særligt euforiserende stoffer, penge men også i forhold til ind- og udsmugling af varer. 
Landets planer om nye havneanlæg, lufthavne og den stigende turisme medfører naturligt et øget behov for kontrol og dermed en udvidelse af bemandingen i toldfunktionen.
En af dine opgaver bliver at udarbejde og vedligeholde en toldstrategi, sikre øget samarbejde mellem både styrelsens samarbejdspartnere såsom myndigheder, Mittarfeqarfiit, PostGreenland, Royal Arctic Line, udenlandske myndigheder og lufthavne mv.
Derudover ønsker Skattestyrelsen at sætte fokus på udvikling og implementering af instrumenter til vurdering af risici i forhold til mønstre for rejsende og gods mv.

Arbejdsopgaver:

  • Evaluere, kontrollere og monitorere informationer opgivet til toldfunktionen og dens arbejdspartnere.
  • Udvikle, implementere og vedligeholde styrelsens toldstrategi samt indsatsplanlægning.
  • Arbejde med udvikling af toldfunktionens interne processer, systemer, målsætninger og standarder.
  • Fastholder arbejdsrelationen mellem kontrol og skatteafdelingen via. periodiske opdateringer.

Toldfunktionen er normeret med 8 medarbejdere.
Kvalifikationer:
Vi forventer at du har erfaring toldfunktionens arbejdsområder eller lignende kontrolopgaver, har gode samarbejdsevner og er dobbeltsproget, samt behersker engelsk i relevant omfang.

Derudover forventer vi at du:

  • Har kendskab til lovgivningen og forståelse for toldfunktionens processer.
  • Har erfaring med tilrettelæggelse af strategier og implementering af disse.
  • Formår at evaluere procedure med henblik på optimering.
  • Har analytiske evner.
  • Højt niveau af integritet og diskretion.
  • Har erfaring med efterretnings- og risikobaseret tilgang til opgaveløsningen.

Løn- og ansættelsesforhold
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysning kan du kontakte Styrelseschef Kim Neumann Nielsen på telefon (+299) 34 65 31, e-mail knn@nanoq.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den mandag d. 21. august 2017.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v., tydeligt mærket med ”Faglig leder toldområdet” fremsendes til:

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk


Eller online via www.naalakkersuisut.gl.

Søg stillingen online