Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Har du interesse for alle grene indenfor det ortopædkirurgiske fag? Så søg til afdeling K1 i Nuuk!

Vi tilbyder en afdeling med fokus på udvikling og et godt arbejdsmiljø, med forskellige kulturelle baggrund.

Afdeling K1, ved Kirurgisk område på Dronning Ingrids Hospital søger sundhedsassistent der kan starte snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Stillingen er fast, men der er også mulighed for vikariat efter aftale i minimum seks måneder. 

Vi har primært ortopædkirurgiske med akutte, subakutte og elektive forløb fra hele kysten. Der er patienter med knæ og hofte alloplastik standardiserede plejeforløb, hvor vi samarbejder tæt med fysio-, ergoterapeuter og i særdeleshed læger. 

Vi har øre-næse-hals kirurgiske patienter i akut, elektivt og palliativt forløb. Vi modtager i mindre grad tand-kæbe patient kategori.

Vi har forskellige sår (decubitus, venøse sår, infektiøse sår, arterioscklerotisk og diabetes sår med amputationsforløb), samt brandsår-forfrysninger kategorier, hvilket giver et meget bredt spektrum af diagnoser. 

Udover ovenstående specialer varetager vi også patienter, der indlægges til observation for commotio eller anden cerebral eller cervikal skade forårsaget af et traume.

Så hvis du har mod på udvikling i en afdeling med bredt speciale, samt højne patient sikkerheden, er K1 et godt sted for dig.

Plejeformen på afdelingen er gruppepleje, bestående af sygeplejersker og sundhedsassistenter. Med tilknytning af sårplejeambulatoriet og modtage akutte patienter.

Vi tilbyder:

  • En afdeling med et godt arbejdsmiljø
  • En stilling med mange spændende udfordringer
  • Godt tværfagligt samarbejde med alle i hospitalet
  • Mulighed for faglig og personlig udvikling, samt udvikling af patientsikkerheden
  • Medlemskab af en aktiv personaleforening

 

Vi søger en sundhedsassistent der:

  • Har klinisk erfaring og er fortrolig med et eller flere af specialerne 
  • Er kvalitetsbevidst og engageret i udviklingen af faget 
  • Har gode samarbejdsevner både monofagligt og tværfagligt
  • Har IT kendskab 
  • Kan arbejde i skiftende vagter, primært dag- og nattevagter

Læs mere om at være ansat på Dronning Ingrids Hospital her (http://www.gjob.dk/Sygehusene/Ansat-paa-DIH

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 en røgfri arbejdsplads. Dvs. der generelt bliver indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, og omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her. (http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem.  (http://www.gjob.gl/SogJob

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Dorthe Møller på telefon (+299) 34 48 67 eller via e-mail på DOMJ@PEQQIK.GL  

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL