Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Vil du være frontfigur i det forebyggende arbejde blandt børn og unge i Region Disko, Vestgrønland? Så kom og vær sundhedsplejerske hos os!

Har du lyst til virkelig at arbejde med forebyggelse og sundhedspleje, hvor der er en mærkbar effekt af indsatsen, så skal du arbejde i det grønlandske sundhedsvæsen.

Sundhedsplejen i Grønland hører under sundhedsvæsenet, og stillingen er geografisk placeret på Aasiaat sygehus.

Som sundhedsplejerske er du en del af et team som består af en til to sundhedsplejersker, en sundhedsplejeassistent og en administrativ medarbejder, som samtidig er tolk for dansksproget personale. Sammen står I for den daglige drift og udvikling af sundhedsplejen i Sundhedsregion Disko. Regionen omfatter regionsygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qeqertarsuaq og Qasigiannguit, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdekonsultationerne i de 8 tilhørende bygder.

Befolkningsunderlaget i regionen er på omkring 7.ooo og heraf er ca. en tredjedel børn og unge under 18 år.

I det daglige er arbejde fokus på almindeligt forebyggende arbejde og helbredsundersøgelser af børn. Der er mere kontakt til børn og børnefamilier end man normalt kender til i sundhedspleje, og man fungerer også som kontaktperson for børn med særlige problemer. Der arbejdes tæt sammen med det øvrige personale på sygehuset, og der er et godt samarbejde med Pædiater på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. I praksis er sundhedsplejersken den faglige leder af sundhedsplejen og har fagligt ansvar overfor sårbare familier, hvilket indebærer et tæt samarbejde med kommunen. Sundhedsplejen har ansvar for gennemførelsen af det grønlandske børnevaccinationsprogram.

Til stillingen som sundhedsplejerske er der knyttet en del rejseaktivitet i regionen til byerne og bygderne. Det er en meget spændende og udfordrende opgave at hjælpe med til at løfte sundhedstilstanden blandt børn og unge, og sundhedsplejersken er altid velkommen og møder mere end andre den grønlandske gæstfrihed.

Vi forventer du er motiveret og gerne med en kreativ tilgang til opgaveløsningen.  Du skal sammen med den øvrige sundhedspleje og jordmødre og den ledende regionslæge være frontfiguren i det forebyggende arbejde blandt børn.

Har du lyst til at være sundhedsplejerske i en spændende stilling og i et anderledes sundhedsvæsen, så er der en stilling som sundhedsplejerske i Region Disko ledig til besættelse 1. september 2017 eller efter nærmere aftale.

Vi forventer du har:

  • Uddannelse og erfaring som sundhedsplejerske og gerne pædiatrisk erfaring
  • Erfaring fra samarbejde med kommuner
  • Lyst og evne til at tænke og arbejde dynamisk og procesorienteret i et tværkulturelt og tværfagligt arbejdsmiljø

Sidst med ikke mindst…

Leder vi efter en person, som brænder for at gøre en forskel og tør blive en del af et anderledes og udfordrende Sundhedsvæsen. Vi tilstræber en flad og bredt samarbejdende organisationsstruktur.

 

Læs mere om Aasiaat og Region Disko her (http://www.gjob.dk/Sundshedsv%C3%A6senet/Ansat-p%C3%A5-kysten/Aasiaat)

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her. (http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster)

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem.  (http://www.gjob.gl/SogJob)


KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved Ledende regionslæge Ove Ammitzbøll, tlf. +299 89 42 70 / +299 58 27 25 eller mail: OVEA@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til Personaleadministrationen på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL   

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 01. juli 2017 en røgfri arbejdsplads. Dvs. der generelt bliver indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, og omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.