Gå til hovedindhold
132

Dette jobopslag er udløbet

Ministersekretær

Frist: 21.08.2017

 

Formandens Departement søger en ministersekretær

En stilling som ministersekretær for Formanden for Naalakkersuisut er ledig til besættelse snarest muligt eller efter aftale.

Om stillingen
Der er 2 ministersekretærer knyttet til departementets ministerbetjening af Formanden for Naalakkersuisut.
Organisatorisk indgår ministersekretærerne i departementets ledelsessekretariat, som foruden servicering af Formanden for Naalakkersuisut varetager departementets fælles-funktioner, ledelsesbetjening og tilrettelæggelse af Naalakkersuisuts mødevirksomhed.
Der er ca. 25 medarbejdere i Formandens Departement. Grønlands Repræsentation i København er en selvstændig enhed under Formandens Departement. Ministersekretærernes opgaver og arbejdsdeling fastlægges i samarbejde med Formanden for Naalakkersuisut og departementets ledelse.

Ministersekretærens opgaver omfatter blandt andet følgende:

 • Medvirke til, at departementet yder Formanden for Naalakkersuisut den bedst mulige betjening.
 • Koordinering af de opgaver, henvendelser og besvarelser for Formanden for Naalakkersuisut, der kræver sagsbehandling i departements afdelinger og i andre enheder i centraladministrationen.
 • Koordinering og deltagelse i udarbejdelse af taler, breve, pressemeddelelser mv. fra Formanden for Naalakkersuisut.
 • Planlægning, forberedelse og praktisk bistand ved Formanden for Naalakkersuisuts møder og tjenesterejser.
 • Aftale- og kalenderstyring samt andre opgaver af praktisk karakter for Formanden for Naalakkersuisut.

Ministersekretæren kan efter aftale deltage i løsning af departementets øvrige opgaver.
Der må påregnes en vis rejseaktivitet i forbindelse med stillingen samt bistand til Formanden for Naalakkersuisut ved officielle arrangementer.

Vi forventer

 • At du har en relevant uddannelse og erfaring, gerne fra arbejde i en politisk ledet organisation.
 • At du er god til at koordinere og samarbejde og udvise fleksibilitet, også i pressede situationer.
 • At du er god til at kommunikere, såvel mundtligt som skriftligt.
 • At du har et godt kendskab til grønlandske samfundsforhold.
 • At du behersker grønlandsk og dansk i skrift og tale.
 • At du behersker engelsk på samtaleniveau.
 • At du har en god ordenssans.

Vi tilbyder

 • Et spændende arbejde, tæt på den politiske beslutningsproces og med en bred kontaktflade indadtil og udadtil.
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
 • Personlig og faglig udvikling samt gode muligheder for efteruddannelse.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastlægges i en individuel kontrakt eller i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der gøres opmærksom på, at der gælder særlige ansættelsesvilkår for ministersekretærer, herunder for aflønning og for til- og fratrædelse.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet til ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kst. direktør Kunuk Olsen (tlf. +299 345132olsen@nanoq.gl) eller departementschef Søren Hald Møller (tlf. +299 345116sham@nanoq.gl).

Ansøgning
Ansøgningen skal være Formandens Departement i hænde senest den 21. august 2017.
Ansøgningen vedlægges CV, dokumentation fra tidligere ansættelsesforhold og eksamenspapirer.

Ansøgningen skal sendes via nedenstående link. Vi modtager ikke e-mail ansøgninger.

Søg stillingen online