Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Finanser og Skatter søger dygtig og engageret afdelingsleder til Ledelsessekretariatet

Orden på tingene, styr på regningerne, service når det gælder, overblik når der er travlt og alt med et smil. Hvis det er dig, så er du måske vores nye afdelingsleder.

Ledelsessekretariatet består af flere funktioner omkring den interne drift i departementet samt i forhold til serviceringen af Naalakkersuisoq og departementschef.
Afdelingslederen er primært beskæftiget i det vi kalder ”Forkontoret”.

Om dig
Du er kontoruddannet, og det er fint hvis du allerede har erfaring med sekretariatsarbejde, gerne fra selvstyret eller fra en kommune.
Hvis du kender F2, IRIS, XAL og Webtas, så er det helt perfekt, og det er også fint hvis du er vant til at bruge Word.
Du har et godt overblik, og du forstår at planlægge så tingene er klar til rette tid, sådan at overraskelser undgås. Du lægger vægt på at have styr på tingene. Du trives i et miljø med en uformel omgangstone, korte kommandoveje og engagerede kollegaer. Det er helt naturligt for dig at yde god service. Det er en stor fordel, hvis du er dobbeltsproget.

Om stillingen
Du vil især kunne komme til at beskæftige dig med:

 • Håndtering af regninger i IRIS
 • Godkendelse af arbejdstidsregistreringer i Webtas
 • Bestilling af rejser samt kontrol og ekspedition af rejseregnskaber
 • Ferieplan for departementet
 • Forskellige indberetninger ved årsafslutning
 • Mindre regnskabsopgaver og afstemninger
 • Vedligeholde departementets regnskabsinstruks
 • Være med til at sikre departementets aflevering af materiale til politisk behandling
 • Være med til at servicere Naalakkersuisoq og departementschef
 • Stedfortræder for afdelingschefen
 • Ad hoc-opgaver

Det at arbejde i Ledelsessekretariatet betyder at man hjælper hvor der er behov, og det er uanset opgaven. Departementet ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel, hvorfor vi opfordrer til ansøgning uanset alder.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Grønlands Selvstyre, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Preben Rasmussen på tlf. +299 34 51 12 eller e-mail prer@nanoq.gl.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Ansøgning kan sendes med almindelig post eller til vores officielle e-mailadresse oed@nanoq.gl.

Ansøgningen skal være departementet i hænde senest tirsdag den 22/8 kl. 12:00.

Ansøgning bedes vedlagt CV og kopi af eksamenspapirer med tilhørende karakterudskrifter samt relevante referencer.

Tiltrædelse efter aftale, men gerne snarest muligt.

 

Søg stillingen online