Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Strategisk Chef for distrikt Disko

Nukissiorfiit søger en erfaren og forretningsorienteret chef til at varetage virksomhedens strategiske interesser i distrikt Disko.

Distriktschefen er den drivende kraft i distriktets forretningsudvikling og optimering af forsyningen af el, vand og varme i distriktet, der omfatter Ilulissat, Aasiaat, Kangaatsiaq, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq samt 12 bygder. Distriktschefen refererer til direktionen og har sit arbejdssted i en af byerne Ilulissat eller Aasiaat med rejseaktivitet i distriktet og til virksomhedens hovedkontor i Nuuk.

Jobbet
Som chef får du det samlede strategiske ansvar for distriktets fortsatte udvikling af Nukissiorfiit som forretning, driftsoptimeringsplaner og medarbejdere i relation til Nukissiorfiits forsyningsforpligtigelse, hvor kunderne og økonomisk ansvarlighed er i fokus. Du har herunder budget- og resultatansvar for distriktets reinvesterings- og driftsøkonomi. Der er i distriktet dedikerede medarbejdere der forestår de daglige driftsrelaterede opgaver efter dine anvisninger, instrukser m.v. Du indgår sammen med de øvrige fire distriktschefer og direktionen i Nukissiorfiits øverste ledelse, der forestår virksomhedens strategiske udvikling.

Distriktschefen skal proaktivt sammen med distriktets ledergruppe sikre udvikling og optimering af distriktets energitekniske opgaveløsning. Herunder er det væsentligt, at distriktschefen tilsikrer, at medarbejdernes tekniske kompetencer udvikles i takt med den teknologiske udvikling, ligesom ledergruppens udvikling vil være dit chefansvar. Bistået af en tildelt projektleder har du endelig ansvaret for Nukissiorfiits anlægsbyggerier i distrikt Disko.

Kvalifikationer
Du har en relevant lederuddannelse som gerne er suppleret med en solid portion teknisk erfaring, gerne fra energiproduktion og/eller -distribution. Da der er tale om en stilling med strategisk fokus vægtes konkret ledelseserfaring og forretningssans højt ligesom du skal have talent for at motivere din ledergruppe og dine medarbejdere gennem synlig ledelse og gensidig tillid samt et højt involverende informationsniveau. Vi lægger derudover vægt på, at du har:
  • Konkret ledererfaring fra en lignende virksomhed med teknisk driftssammenhæng, økonomisk indsigt og forretningsforståelse.
  • Flair for at begå sig på strategisk niveau, innovativ og i stand til at udvikle bæredygtige løsninger inden for el, varme og vand, samt tilhørende rådgiveropgaver.
  • Det vil være optimalt, men ikke nødvendigt, at du har en relevant teknisk uddannelse med henblik på at kunne godkendes som driftsleder jævnfør Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Hertil er det en fordel, hvis du har indsigt i det grønlandske samfund og er flersproget: grønlandsk, dansk og engelsk.

Nukissiorfiit tilbyder
En udfordrende chefstilling i en virksomhed med et stort samfundsansvar og en høj teknisk faglighed. Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information. Vi er i en spændende udviklingsproces, hvor forretningsudviklingen af bæredygtige løsninger er omdrejningspunktet for at skabe omkostningseffektive løsninger til fordel for vores kunder, herunder skal der ske en fortsat udvikling inden for vedvarende energi kilder. Yderligere oplysninger om stillingen og mulighederne i Nukissiorfiit kan fås ved henvendelse til teknisk direktør Mogens Nielsen på moni@nukissiorfiit.gl eller på telefon +299 34 95 00.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den ansatte chefs forhandlingsberettigede organisation. Vilkårene omfatter til- og fratrædelsesrejse, bohaveflytning og anvist bolig.

Ansøgningsfristen er 21. august 2017, og ansøgning med CV, kopi af eksamensbeviser, udtalelser samt referencer bedes fremsendt som A-post til:

Nukissiorfiit
Postboks 1080
3900 Nuuk                 

eller til e-mailadressen: hr@nukissiorfiit.gl

Venligst oplys hvor du har set annoncen.