Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef til Nakkutilliinermik ingerlatsivik/Tilsynsenheden for 3 år

Under Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen

Idet vores nuværende afdelingschef har fået orlov i 3 år pga. spændende udfordringer søger Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen en afdelingschef til Nakkutilliinermik ingerlatsivik/Tilsynsenheden for de kommende 3 år.

Tilsynsenheden består ud over afdelingschefen af 5 konsulenter, med uddannelsesmæssig baggrund som jurist, en socialfaglig tilsynskonsulent, en økonomisk tilsynskonsulent samt 2 tilsynskonsulenter indenfor døgninstitutionsområdet.
Alle medarbejdere i Nakkutilliinermik ingerlatsivik/Tilsynsenheden deltager i det lovpligtige sektortilsyn med det sociale område og i tilsynsopgaverne i forhold til samtlige døgninstitutioner i Grønland.
Alle tilsynskonsulenter har relevant erfaring indenfor socialområdet.

Du skal som afdelingschef for Nakkutilliinermik ingerlatsivik/Tilsynsenheden sikre et effektivt sektortilsyn med, at kommunerne overholder reglerne i sociallovgivningen, og forvalter i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler, jf. Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, og tilhørende bekendtgørelse om tilsyn på det sociale område.
Du forventes at have erfaring fra arbejdet med socialområdet.
Du skal derudover have god personlig integritet og solid ledelseserfaring.

Dine daglige udfordringer som afdelingschef kræver evne for ledelse, prioritering, resultatfokusering, kvalitetssikring samt dialog og tæt samarbejde med borgere, organisationer og andre myndigheder.
Der vil være en vis rejseaktivitet forbundet til stillingen.

Dine kvalifikationer
Du har en videregående uddannelse og gerne flerårig administrativ erfaring fra ansættelse i enten offentlig eller privat virksomhed.
Da kommunikation og kvalitetssikring er en vigtig del af dine arbejdsopgaver, er det påkrævet, at du har gode formuleringsevner, særligt skriftlige.

Vores forventninger til dig

 • Har ledelseserfaring og gode lederegenskaber
 • Har erfaring med og forståelse for politiske beslutningsprocesser
 • Har interesse og faglig indsigt i afdelingens fagområder
 • Trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
 • Er struktureret og god til at sikre overholdelse af frister
 • Gode samarbejdsevner og gennemslagskraft
 • Har en løsningsorienteret og positiv tilgang til samarbejde
 • Kan håndtere administrative, faglige og menneskelige udfordringer
 • Har en robust indstilling og vilje til at gøre en forskel i et vigtigt politisk fokusområde

Det forventes at du har kendskab til grønlandske forhold.
Det vil være en fordel, hvis du behersker grønlandsk og dansk, både mundtligt og skriftligt.

Vi tilbyder:

 • En spændende og selvstændig stilling indenfor et område i rivende udvikling
 • En travl arbejdsplads med gode kollegaer og en uformel omgangstone
 • Et attraktivt arbejde, som byder på spændende faglige udfordringer
 • At blive chef for en veluddannet og højt motiveret selvstændig enhed

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de ved tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler / overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation

For stillingen gælder, at der ikke er fastsat højeste tjenestetid, og at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, samt bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Tiltrædelsesdato: Den 1. september eller efter aftale.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Julie Præst Wilche, e-mail: jprw@nanoq.gl eller afdelingschef Kirsten Olesen kiol@nanoq.gl.

Hvis du vil vide mere om Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, kan du finde flere oplysninger om os på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgningsfrist: Mandag den 14. august 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt hurtigst muligt derefter.

Ansøgningen skal sendes via nedenstående link. Vi modtager ikke e-mail ansøgninger.

Søg stillingen online