Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesstyrelsen søger FAGKONSULENT FOR DANSK

I Uddannelsesstyrelsen er en stilling som fagkonsulent for dansk ledig med tiltrædelse straks eller efter aftale.

Fagkonsulenten for danskundervisning er placeret i Afdeling for det pædagogiske område og refererer til afdelingschefen.

Fagkonsulentens arbejdsopgaver
Arbejdet som fagkonsulent indebærer mange forskelligartede opgaver, ligesom arbejdsopgaverne over tid kan ændre sig afhængig af visioner og mål og folkeskolens generelle udvikling.
Fagkonsulentens arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Varetagelse af arbejde i forbindelse med folkeskolens afsluttende prøver samt opgavekommission i faget
 • Medvirke til udvikling af tests
 • Rådgivning i forhold omkring undervisningen og faget
 • Udvikling, planlægning og afholdelse af faglige kurser
 • Rådgivning/samarbejde med Ilinniusiorfik omkring udvikling og udvælgelse af nye materialer
 • Udvikling af faget og undervisningen i folkeskolen
 • IT-pædagogik og didaktik

øvrige opgaverDeltagelse i tværfaglige projekter og opgaver - i samarbejde med de øvrige fagkonsulenter og afdelinger samt eksterne samarbejdspartnere.

Vores forventninger til dig:

 • Læreruddannelse – gerne med en master/kandidatgrad eller igangværende master/ kandidatuddannelse
 • Linjefag/hovedfag i dansk
 • Indsigt i sprogundervisning i andet- og fremmedsprogsundervisning og didaktik
 • Erfaring med folkeskolens afgangsprøver og undervisning i faget
 • Velorienteret om forskellige, nye tendenser inden for pædagogik og undervisning generelt
 • Initiativrig og udadvendt
 • Erfaringer med anvendelse af IT i forbindelse med undervisning og læring
 • Klar til at have ”mange bolde i luften” og skiftende arbejdsopgaver
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner
 • God til både teamsamarbejde og til at arbejde selvstændigt
 • At du kan bevare overblikket i pressede arbejdssituationer

Om Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen er forholdsvis ny og er stadig under opbygning.
Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger.
Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med før- og folkeskole, efterskoler og friskoler. Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker som hovedregel efter overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK eller evt. som tjenestemand i henhold til landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyre og kommunernes tjenestemænd i Grønland.
Ansættelse som tjenestemand forudsætter, at ansøgeren i forvejen er ansat som tjenestemand.

Stillingen er klassificeret efter overenskomstens løntrin 31 med et særligt tillæg på kr. 9.670 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 hhv. for tjenestemandsstillingen i lønramme 34 med et særligt tillæg på kr. 19.160 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991.

Fagkonsulenten vil dog, hvis den der ansættes i forvejen er ansat i folkeskolen i Grønland, blive ansat i henhold til aftale om kombinationsbeskæftigelse af folkeskolens tjenestemænd som fagkonsulent ved Uddannelsesstyrelsen.

Denne ansættelsesform indebærer, at ansættelsen er tidsbegrænset i 3 år (med mulighed for forlængelse), og at man under ansættelsen aflønnes med sædvanlig løn i den stilling, man kommer fra med et tillæg som for lærere udgør kr. 69.660 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning
Motiveret ansøgning, vedlagt et opdateret CV og relevante bilag, skal sendes via nedenstående link.

Ansøgningsfristen er d. 18/8 2017.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du henvende dig til Afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen Ellen J Karlsen eljk@nanoq.gl +299 34 62 12

ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

Søg stillingen online