Gå til hovedindhold
130

Dette jobopslag er udløbet

Styrelseschef til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi søger en styrelseschef til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen arbejder for velfungerende markeder, der bl.a. er kendetegnet ved en effektiv ressourceudnyttelse og et godt samspil mellem forbrugere og virksomheder.
Styrelsen håndhæver konkurrenceloven og markedsføringsloven. Styrelsen vil i fremtiden også komme til at regulere konkurrencen telemarkederne.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er derudover sekretariat for Boligklagenævnet, Det Sociale Ankenævn, Forbrugerklagenævnet, Konkurrencenævnet, Miljøbeskyttelsesklageudvalget og Naturklageudvalget.

Styrelsen gennemfører i øjeblikket et større effektiviserings- og digitaliseringsprojekt, der skal sikre en højere retssikkerhed, herunder hurtigere sagsbehandling af klager på det sociale område.

Om stillingen
Styrelseschefen er den øverste administrative chef og er uafhængig i sit virke. I samarbejde med de nævn som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen betjener træffes afgørelser på et bredt fagområde.
Styrelseschefen referer administrativt til departementschefen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi og indgår i departementets ledelsesgruppe.

Styrelsen er organiseret i tre enheder: Center for Konkurrence og Forbrugerrettigheder, Ankecenteret samt et Sekretariat.
Styrelsen har 20 årsværk, hvor af ca. halvdelen er jurister og halvdelen er administrativt og økonomisk personale.

Tiltrædelsesdato: 1. september 2017 eller efter aftale.

Kvalifikationer
Styrelseschefen skal være en udviklings- og resultatorienteret leder med organisationsforståelse, strategisk udsyn, gennemslagskraft og gode samarbejds- og kommunikationsevner.
Forbruger- og Konkurrencestyrelsens område forudsætter en god forståelse af juridiske og økonomiske problemstillinger. Ansøgeren skal derfor være jurist eller økonom.
Indblik i og forståelse for Forbruger- og Konkurrencestyrelsens arbejdsområde og samspillet med det departementale niveau vil også være en fordel, men er ikke en betingelse.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen som styrelseschef er klassificeret i lønramme 39/40, hvilket pt. svarer til brutto 803.169 kr. pr. år.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte departementschef Jørn Skov Nielsen, telefon +299 34 56 34, e-mail jsn@nanoq.gl eller styrelseschef Nicolai Odgaard Jensen, telefon +299 58 61 03, e-mail noje@nanoq.gl.

Se også Forbruger- og Konkurrencestyrelsens hjemmeside www.aua.gl.

ønsker du yderligere information om Grønland og Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.nanoq.gl.

Ansøgning
Ansøgningen skal fremsendes elektronisk via Grønlands Selvstyrets rekrutteringsportal: http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger

Ansøgningen skal vedlægges CV og relevante bilag, herunder dokumentation for uddannelse.
Ansøgningen inklusive bilag skal være modtaget senest den 20. august 2017.
Der forventes afholdt samtaler i Nuuk i uge 34-35.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Søg stillingen online