Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger 1 pædagogisk konsulent til Døgninstitutionsområdet

Vi er en Styrelse med ca. 44 medarbejdere fordelt på 4 afdelinger, der arbejder tæt sammen.
Vi er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer, hvor samarbejde og engagement er en forudsætning for den høje trivsel og stor arbejdsglæde.

Du vil indgå i et tæt tværfagligt samarbejde og i et arbejdsmiljø hvor udvikling og nytænkning er elementært.
Du skal være klar til at tage et selvstændigt ansvar for dine opgaver og være åben, fleksibel og samarbejdsorienteret samt indstillet på en travl hverdag.

I Socialstyrelsen bestræber vi os på at opbygge en kultur, hvor alle medarbejdere bidrager med udvikling og nytænkning til kerneopgaven og organisationen.
Derfor er det en fordel, at du er en samarbejdsorienteret person, der møder dine kollegaer med humør og interesse.
Døgninstitutionsafdelingen i Styrelsen varetager drift og udvikling på området og sagsområdet vedrører hovedsageligt børn og unge samt personer med vidtgående handicap.
Stillingen har primært fokus på udvikling og innovative tiltag på døgninstitutionsområdet.
Yderligere vil stillingen bestå af megen rådgivning, vejledning og sagsbehandling ift. borgere, der er eller er ved at blive anbragt på en døgninstitution.

Dine arbejdsopgaver

 • Yde pædagogisk bistand, rådgivning og vejledning ift. døgninstitutioner i form af fx indkøring og udvikling af nye initiativer og tiltag. Dette kan også indebære opsøgende arbejde på institutionerne.
 • Behandle indberetninger om magtanvendelse, alvorlige hændelser samt volds- og trussels- episoder samt øvrige generelle indberetninger.
 • Behandle ansøgninger fra døgninstitutioner fx om særlige tiltag.
 • Deltage i forstanderkonferencer og forstandermøder og seminar deriblandt, at deltage ved fremlæggelse og med oplæg.
 • Behandle evt. henvendelser fra forældre og have tværfaglig dialog med døgninstitutionsansatte, skole, MISI ift. de anbragte borgere.
 • Rådgivning og vejledning til kommunerne ift. anbringelsessager og hjemtagelse af børn, unge og personer med handicap som er anbragt uden for hjemmet eller søger om skole eller uddannelse i DK.
 • Rådgivning og vejledning til kommunerne ift. anbringelse af personer med vidtgående handicap.
 • Lave sagsbehandling ift. sager på ”Den Centrale Venteliste”
 • Rådgivning og vejledning i sager om personer, som er dømt til socialt botilbud i DK.
 • Ad hoc opgaver.

Du skal påregne en vis rejseaktivitet.

Dine kompetencer
Du har som minimum har en mellemlang uddannelse som pædagog, gerne suppleret med efteruddannelse og erfaring fra døgninstitutionsområdet samt;

 • har lyst til at arbejde med til tider komplekse og tunge sager.
 • gerne har kendskab til og erfaring med grønlandsk sociallovgivning.
 • er eminent god til at samarbejde på tværs af faggrupper og kulturelle samt sproglige forskelle.
 • løsningsorienteret, innovativ og proaktiv i sin tilgang til det faglige arbejde.
 • har lyst til at arbejde i et tværfagligt og flerkulturelt arbejdsmiljø.
 • kan tage et selvstændigt ansvar og initiativ i løsningen af arbejdsopgaver samt stå inde for kvaliteten af opgaven.
 • har et godt humør og positiv tilgang til udfordringer.
 • habil PC- bruger samt flair for skriftlig formidling.

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til, til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Bolig
Der anvises ikke bolig til stillingen.

Tiltrædelsesdato: 1. oktober 2017 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Naja Hjersing, tlf. +299 34 66 48 eller +299 53 26 05; e-mail: naha@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om Socialstyrelsen samt Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning:
Ansøgningsfrist: Mandag d. 28. august kl. 8:00 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35.

Søg stillingen online