Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

To misbrugsbehandlere søges til Allorfik Kujalleq i Qaqortoq

Allorfik søger til Allorfik Kujalleq to misbrugsbehandlerer per 1. oktober 2017.

I Allorfik arbejder vi overvejende med ambulant behandling af afhængighed af hash, alkohol og pengespil. Vi bruger oi behandlingen Motivational Interviewing og kognitiv adfærdsterapi. Det er derfor en fordel, hvis du har kendskab til disse metoder.

Uddannelsesmæssigt forventer vi, at du har en grunduddannelse som fx lærer, pædagog, socialrådgiver eller sygepleje eller tilsvarende.
Herudover er det en fordel, hvis du har en kognitiv misbrugsbehandleruddannelse, en psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning.

Allorfik Kujalleq er organisatorisk under Videnscenter for Misbrug og Tidlig indsats i Nuuk, der bl.a. står for den nationale indsats mod misbrug. Du har stor indflydelse på organiseringen af dit eget arbejde i samarbejde med ledelsen og Videnscenter for Misbrug og Tidlig Indsats, som også tilbyder supervision til dig.

Som misbrugsbehandler skal du bl.a.

  • Behandle og vejlede misbrugere af alkohol, hash og spil samt deres pårørende
  • Motivere til behandling
  • Forestå efterbehandlingen
  • Lave kortlægningssamtaler og indrapportere til den nationale misbrugsdatabase
  • Følge op på klienter efter behandling i tæt samarbejde med fx kommunen
  • Visitere til et evt. egnet andet tilbud i samarbejde med Videnscenter for Misbrug.

Allorfik Kujalleq betjener hele Kommune Kujalleq, og du skal derfor regne med en vis rejseaktivitet.

Vi forventer:

  • at du er omstillingsparat og har en robust og positiv personlighed
  • at du kan sætte klienterne i fokus og arbejde med motivation
  • at du kan arbejde selvstændigt oat du er god til at organisere din egen hverdag
  • at du har en misbrugsbehandler uddannelse og/eller er indstillet på at videreuddanne dig indenfor området.

Du er dobbeltsproget grønlandsk/ dansk.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.
Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.
Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist 15. august 2017.

Ved spørgsmål til stillingen kontakt lægefaglig chefkonsulent Birgit Niclasen tlf. 525343 mail bivn@allorfik.gl i Videnscenter for Misbrug eller Birgit Hansen biha@allorfik.gl i Allorfik Kujalleq.

Søg stillingen online