Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Skoleinspektør søges til Atuarfik Tuiisaq i Paamiut / Jobnr. 426/17

Grønlands bedste skoleinspektør søges

Til vores skole i Paamiut, Atuarfik Tuiisaq, søger vi en skoleinspektør, der kan skabe et stabilt grundlag for at udvikle skolen. Atuarfik Tuiisaq er en et-sporet skole med 174 elever. Sammen med lærere, ledelse og forvaltning vil du derfor få til opgave at varetage den daglige drift og videreudvikle skolen, så den fortsat kan tilbyde eleverne en undervisning af højeste kvalitet. Samtidig med at du skal formå at fastholde og fortsætte en udvikling hvor elever, lærere og andet personale trives.

Som skoleinspektør vil du få en central rolle i at implementere flere af de udviklingsprojekter, der er på vej inden for skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. Der er bl.a. netop vedtaget en skolepolitik for skolerne i kommunen. Det er derfor vigtigt at du samtidig med at skabe en stabil drift af skolen, kan gå forrest når opgaverne skal udføres i praksis.

 Til stillingen som skoleinspektør, søger vi derfor en leder der kan bidrage med følgende kompetencer.

  • Brænder for at arbejde med børn og unge
  • Arbejder med eleven i centrum for sin skoleledelse og vil stå i spidsen for at videreudvikle skolen i samarbejde med personale, elever, skolebestyrelse og forvaltning
  • Gode pædagogiske kompetencer – du kan anvende til at give dine medarbejdere sparring og vejledning
  • kan ’sætte dagsordenen’ og skabe arbejdsglæde og trivsel blandt skolens personale.
  • Har interesse for og erfaring med både pædagogiske -, administrative - og personaleledelsesopgaver.
  • Ledelse – ledelse - ledelse
  • Er læreruddannet og gerne dobbeltsproget -grønlandsk/dansk

Kan du se dig selv i stillingen og kan du byde ind med ovenstående, eller andre relevante kompetencer, der kan bidrage til at udvikle skolen og lokalsamfundet – så søg stillingen!

Børneattest: Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest.

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest: Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og IMAK, Centralorganisationen for lærere i folkeskolen i Grønland.

Ved ansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligeledes ydes flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Bemærk: Der kan kun ske ansættelse som tjenestemand, hvis du i forvejen er tjenestemandsansat.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning: Ansøgning mærket med job nr. 426/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Ansøgningsfrist: 15. august 2017
Tiltrædelse: 01. oktober 2017
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Jesper Madsen
Mobil: +299 564582
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning