Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

Tolk til Grønlands Domstole

Spændende og udviklende arbejde i et attraktivt arbejdsmiljø?

Stillingen hører under Grønlands Domstoles tolketjeneste med placering i Nuuk.

Tolketjenesten består af 6 tolkestillinger inklusive cheftolken.

De primære arbejdsopgaver omfatter bl.a.:
·       Skriftlig oversættelse af rets- og domsbøger m.v.
·       Dialogtolkning
·       Simultantolkning

Vi forventer, at du:
·       Er uddannet tolk, evt. cand. mag. eller BA i grønlandsk sprog
·       Har gode kundskaber i grønlandsk, dansk og gerne engelsk
·       Kan simultantolke – dog ingen betingelse
·       Har kendskab til IT på brugerniveau
·       Er fleksibel og har gode samarbejdsevner
·       Er stabil og loyal
·       Er villig til at yde en ekstra arbejdsindsats
·       Kan bevare overblikket i stressede situationer
·       Kan arbejde selvstændigt

Løn- og ansættelsesvilkår
følger gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet og SIK for tolke samt protokollat til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og SIK for tolke. Ansøgere, der allerede er tjenestemænd, kan eventuelt tilbydes fortsat ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For ansatte der kommer udefra ydes der tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til overenskomstens bestemmelser, ligesom der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje m.v. efter gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos cheftolk Rosa Reimer på tlf. 36 38 00.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse med kopi af eksamensbeviser og andet relevant materiale skal være Grønlands Domstole i hænde senest mandag, den 7. august 2017, kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 32 og 33.

Ansøgning sendes til:
Retten i Grønland

administrationsafdelingen
Postboks 1220
3900 Nuuk

Du er også velkommen til at sende din ansøgning til administrationschef Kasper Skare på ksk@domstol.gl

Se mere på www.domstol.gl

Grønlands Domstole består af Grønlands Landsret, Retten i Grønland og kredsretterne. Grønlands Landsret behandler udelukkende ankesager fra kredsretterne og Retten i Grønland. Retten i Grønland behandler de sager, som ved lov eller Inatsisartuts lov er henlagt til denne domstol som 1. instans samt de sager, som er henvist fra kredsretterne. Retten i Grønland forestår endvidere undervisning og vejledning af kredsdommerne og kredsretternes medarbejdere, ligesom den gennem sin administrationsafdeling servicerer Grønlands Domstole. Kredsretterne er organiseret i 4 retskredse med hovedkontor i Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. Grønlands Domstole beskæftiger ca. 80 medarbejdere.