Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

2 faglærte til ældrekollektivet "Utoqqallak" i Qeqertarsuatsiaat job. nr. 401/17

Ældrekollektivet ”Utoqqallak” i Qeqertarsuatsiaat søger to faglærte

Er du sundhedsuddannet med lyst til at arbejde med ældre mennesker.

”Utoqqallak” er et Ældrekollektiv for op til 10 ældre lettere og plejekrævende beboere, som har eget værelse, men deler køkken, opholdsrum og lokaler til fællesfaciliteter. Husets fysiske rammer er indbydende og rummelige.

Der lægges vægt på, at styrke og vedligeholde den enkelte beboers evne til egenomsorg, og at huset, dets beboere og ansatte indgår i et fællesskab med respekt for det enkelte individ.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være: Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Personlig pleje og omsorg, og være med til at sikre at plejen på ældrekollektivet, sker i overensstemmelse med de formål, mål og regler der er udarbejdet for området.
 • Medvirke til at skabe tillid og tryghed gennem dialog og samtale
 • Arbejde med at styrke beboerens funktionsniveau og ressourcer, med rehabiliterende arbejdsgang
 • Være med til at videreudvikle ældrekollektivet ved at deltage i den igangværende udvikling indenfor ældreomsorgen.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet som sundhedshjælper, sundhedsassistent eller tilsvarende.
 • Er stabil og tager ansvar for dine opgaver
 • Kan rumme og forholde dig til menneskers forskelligheder
 • Har gode ideer, og tager initiativ
 • Er god til at samarbejde
 • Har lyst til at bruge dine faglige kompetencer.
 • Gerne er dobbeltsproget.

Vi tilbyder:
Introduktion
En arbejdsplads hvor udvikling medansvar og medindflydelse prioriteres højt.

Efter aftale kan man være deltidsansat eller på fuldtidsansat, og du skal påregne arbejde hver 2 weekend med ansvarshavende funktion.

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, kontakt da venligst leder af ældrekollektivet: Ane Sofie Berglund Hansen på tlf.: 35 90 88

En spændende arbejdsplads med mangeartede opgaver

Stor selvstændighed i arbejdet, med rige muligheder for præg på udviklingen

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Straffeattest: Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 401/17 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 28-07-2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Qeqertarsuatsiaat
Yderligere oplysninger fås hos: Peter Mattaaq
Telefon: +299 366166
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning