Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Fuldmægtig/specialkonsulent

Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug søger en Fuldmægtig eller Specialkonsulent til ansættelse pr. 1. september 2017 eller snarest efter nærmere aftale.

Koalitionsaftalen og Naalakkersuisut beslutninger understøtter en styrkelse af Grønlands udenrigspolitiske kompetencer.
Departementet er ansvarlig for koordinering i Selvstyret af denne udvikling.
Det søges derfor at styrke bemandingen på udenrigsområdet.
Formålet med stillingen er at varetage Grønlands interesser i internationalt samarbejde og en række internationale fora.

I den forbindelse søges en Fuldmægtig eller Specialkonsulent til at bistå i indsatsen primært vedrørende sager som forsvarspolitik, menneskerettigheder, oprindelige folks rettigheder og Arbejdsgruppen for Bæredygtig Udvikling under Arktisk Råd.

Dine primære arbejdsopgaver:

 • Koordinere rapportering til de forskellige komitéer under de menneskerettighedskonventioner som varetages af Udenrigsafdelingen. Herunder repræsentere Grønland i forbindelse med Kongeriget Danmarks eksaminationer.
 • Varetage Grønlands interesser og følge rapporteringer fra de internationale klimaforhandlinger under FN’s klimakonvention (UNFCCC).
 • Varetage rollen som Head of Delegation på vegne af Kongeriget Danmark i Arbejdsgruppen for Bæredygtig Udvikling (SDWG) under Arktisk Råd. Som led heri koordinere Grønlands og Kongeriget Danmarks position i SDWG, udarbejde positionspapirer, deltage i de halvårlige SDWG møder og udarbejde beredskaber til Arktisk Råds Senior Arctic Official møder og ministermøder fsva. SDWG’s arbejde i Arktisk Råd.
 • Varetage Grønlands interesser ift. oprindelige folks rettigheder herunder i forskellige FN fora og bidrage til udvikling af positionspapirer i koordination med relevante grønlandske myndigheder, Udenrigsministeriet samt FN missioner i New York og Genève. Varetage kontakt til Inuit Circumpolar Council og relevante samarbejdspartnere.
 • Ansvarlig for koordinering af forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål med relevante grønlandske og danske myndigheder herunder i Permanent Committee med Udenrigsministeriet.
 • Varetage relevante opgaver i forbindelse med udenrigsafdelingens område, såsom ministerbetjening, analyseopgaver samt øvrig deltagelse i internationalt samarbejde
 • Deltagelse i tværdepartementale arbejdsgrupper i relation til udenrigsafdelingens koordinerende opgaver, for eksempel Selvstyrets Arktis Råd kreds.
 • Medvirke til løsning af forvaltningsopgaver i forhold til udenrigsafdelingens opgaver og general myndighedsbehandling.
 • Koordination og besvarelse af interne og eksterne høringer.
 • Diverse udenrigspolitiske og generelle ad hoc-opgaver.

Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug
Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug er den centrale myndighed i Selvstyret, der varetager opgaver og Grønlands interesser af international karakter samt koordinerer og faciliteterer fagdepartementernes internationale aktiviteter.
Selvstyret er aktiv i nordisk og arktisk samarbejde herunder i Arktis Råd samt i FN-aktiviteter som Menneskerettighedsrådet og FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender.
Selvstyret deltager også aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland. Samarbejde med USA finder først og fremmest sted i Joint Committe og Permanent Committee.

Dine kvalifikationer og kompetencer

 • Relevant akademisk uddannelse (Cand.jur., Cand.polit., Cand.Scient.adm., Cand.Scient.pol, Cand.soc., Cand.Mag eller tilsvarende).
 • Du har erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer.
 • Du har erfaring med arbejde med internationale organisationer eller arbejde i udlandet.
 • Du arbejder med stort overblik samt god faglig og analytisk forståelse af, hvordan en given opgave hænger sammen med den større politiske og/eller organisatoriske dagsorden.
 • Du har en god dømmekraft og kan skabe resultater.
 • Du har gode kommunikations- og formidlingsevner på dansk og engelsk.
 • Du har erfaring, viden om og interesse for arbejdsområderne.
 • Du fungerer godt med såvel at tage selvstændigt ansvar som at samarbejde med kollegaer i departementet, i Selvstyret og myndigheder i Danmark.
 • Det er en betydelig fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog, samfund og kultur.

Det tilbyder vi
Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug er en arbejdsplads med god energi, så vi kan tilbyde venlige og glade kollegaer i et uformelt miljø.
Departementets ansvarsområde for udenrigsanliggender er et område, hvor der ind i mellem kan være en del travlhed, og vi sparrer med hinanden og arbejder sammen om at dække alle områder, herunder i forbindelse med rejseaktivitet.
Vi arbejder for at hver enkelt medarbejder skal føle sig værdsat og føle, at det er meningsfuldt at gå på arbejde.
Vi understøtter den enkeltes behov for videreudvikling og videreuddannelse, både personligt og fagligt.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse som specialkonsulent sker efter konkret vurdering.

Ugentlig arbejdstid er 40 timer.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personaleboligen skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret Departementschef Jacob Isbosethsen, tlf. +299 345152 eller jsis@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest 26.07.2017
Vi forventer at afholde samtaler i uge 30 og 31.

Dato for tiltrædelse er den 01.09.2017 eller efter aftale.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes til: nap@nanoq.gl med angivelse af ’Specialkonsulent’ i emnefeltet.

Søg stillingen online