Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

Elektronikteknikere til Asiaqs værksted

Asiaq, Grønlands Forundersøgelser søger to teknikere med evner for feltarbejde, elektronik, IT og kommunikation.

Vi tilbyder et job med udfordringer og opgaver indenfor servicering og udvikling af vores netværk af automatiske klima- og hydrologimålestationer, lokaliseret såvel i byer som på vanskeligt tilgængelige steder nær indlandsisen. Du kommer til at arbejde i et internationalt fagligt miljø med en enestående grønlandsk natur som baggrund.

Du vil indgå i faggruppen Hydrologi, Klima og Miljø, der omfatter elektronik fagteknikkere, akademikere og forskere. I feltsæsonen er hele Grønland vores arbejdsplads, fra Qaanaaq i nord, over Nationalparken til Nanortalik i syd. Du vil deltage i feltarbejde på lokaliteter de færreste har oplevet, med dataindsamling og servicering af vores klima- og hydrologistationer. Resten af året kvalitetssikrer, bearbejder og formidler vi data, opdaterer vores lager og forbereder os på næste feltsæson.

Som tekniker vil du komme til at arbejde med avancerede dataloggere og måleinstrumenter, der kommunikerer trådløst med vores kontor i Nuuk og du vil udføre teknisk dokumentation af de installationer du opsætter og servicerer. Derfor forventes det, at du har kendskab til programmering, netværkskommunikation og teknisk dokumentation fx diagramtegning i Altium. Desuden er det en fordel, hvis du har kendskab til metalarbejde, da værkstedet står for at samle master og bokse til vores målestationer, ligesom det er en fordel at have kendskab til lagerstyring.

Du skal være god til at formulere dig skriftligt og mundtligt, samt være i god fysisk form. Vi forventer, at du har en uddannelse som elektroniktekniker, IT- og elektronikteknolog eller lignende og har kendskab til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du kan tale grønlandsk.

Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Selvstyre og spiller en væsentlig rolle som Grønlands center for data, viden og kompetencer vedrørende stedfæstet information om det fysiske miljø, til gavn for virksomheder, det offentlige, forskningsmiljøet og samfundet generelt. Asiaqs vidensbase anvendes bl.a. til arealforvaltning, klimaforskning, mineralefterforskning, naturbeskyttelse samt til projektering af anlæg og infrastruktur. Vores arbejdsplads i Nuuk er sammensat af engagerede medarbejdere fra forskellige lande, kulturer og fagområder, hvor alle samarbejder i et uformelt, åbent og tværgående projektmiljø baseret på et stærkt fagligt fundament.

Ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant faglige organisation. Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Tiltrædelse snarest, dog senest den 1. oktober 2017.

Yderligere oplysninger
Du kan læse om Asiaq og vores opgaver, produkter og services på www.asiaq.gl. Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen hos elektronik fagtekniker Frederik Mathiassen på tlf. +299 34 88 63 eller faggruppeleder Martin Olsen på tlf. +299 34 88 56.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være Asiaq i hænde senest torsdag den 3. august 2017.

Mærk ansøgningen ”Tekniker” og vedlæg CV, samt relevante eksamenspapirer. Send ansøgningen til mailadressen: asiaq@asiaq.gl eller postadressen:
Asiaq, Qatserisut 8, Postboks 1003, 3900 Nuuk, Grønland.