Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG Afdelingsleder til Børne- og Familiecenteret i Tasiilaq / Job nr. 385/17

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret afdelingsleder til drift og videreudvikling af Børne- Familiecenter (BFC)Tasiilaq. Afdelingslederen vil være fysisk placeret i Tasiilaq.

Kommuneqarfik Sermersooq er en storkommune, der strækker sig Vestgrønland til Østgrønland, og det er derfor centralt, at du som afdelingsleder er klar til at indgå i et tæt samarbejde med ledere fra de øvrige afdelinger fordelt på kysten og i Nuuk.

Grundet de geografiske udfordringer i kommunen skal du være forberedt på, at en stor del af den daglige kontakt med ledelse og samarbejdspartnere kommer til at foregår telefonisk, nogen rejseaktivitet må også påregnes.

BFC Tasiilaq er en del af forvaltningen for Børn, familie og skole i Kommuneqarfik Sermersooq og fungere i dagligdagen i tæt samarbejde med Børne- og familieafdelingerne i forvaltningen samt BFC Nuuk og Paamiut.

Under BFC Tasiilaq ligger også drift og udvikling af Mor- barn hjemmet, der er et midlertidigt botilbud for mødre, der har behov for støtte til forældreevne og tilknytning til deres barn/børn.
BFC er en del af foranstaltningsområdet under Børne- og familie afdelingen i Nuuk.

BFC arbejder ud fra et systemisk grundlag, dvs. at der tages udgangspunkt i inddragelse af hele familien og afdækning af familiens resurser og muligheder.

Som afdelingsleder for BFC Tasiilaq vil du få ansvar for centerets seks medarbejder, rengøringspersonale samt pedel. Der er desuden normeret en medarbejder til bo-tilbuddet og en til krisecenteret.
Der er i arbejdet i høj grad fokus på tidlig indsats.
Stillingen er fuldtid og referere direkte til Fagchef for Forebyggelse og Børne – og Familiebehandling Tina Dam.
Du kan finde flere oplysninger om Børne – familie på: https://sermersooq.gl/da/forvaltning/boern-familie/

Stillingens indhold:
Som afdelingsleder i BFC Tasiilaq vil du have ansvaret for følgende: 

 • Planlægning og koordinering det daglige arbejde i BFC Tasiilaq, herunder familiebehandlingstilbuddet og krisecenter.
 • Daglige ledelse og drift af BFC Tasiilaq.  
 • At kommunernes målsætninger og mål for familiebehandling opfyldes.
 • Indgå i tværfaglig udvikling af området, særligt med henblik på tiltag i en helhedsorienteret familiebehandling.
 • Indgå i interne såvel som eksterne samarbejder.
 • Fokus på medarbejderudvikling, og fastholdelse af kompetencer.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med fagchef Tina Dam, Børne- og familieafdelingen og de øvrige BFC afdelinger i hhv. Nuuk og Paamiut. Der er desuden mulighed for sparring med den lokale ledelse i Tasiilaq.

Forventninger til ansøgere:

 • Relevant uddannelse gerne social eller sundhedsfaglig.
 • Relevant videreuddannelse og/eller dokumenterbar relevant erfaring.
 • Ledelseserfaringer et krav.
 • Erfaring med udvikling og formidling.
 • Erfaring med drift, budget og økonomistyring.
 • Erfaring med projektledelse vil være en fordel.

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer.
 • Har en klar og medinddragende ledelsesstil.
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt.
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst.
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling.
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag.
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft.
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning.
 • Har flair for tal.
 • Er god til at samarbejde bredt.
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring.

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer.
 • Gode kolleger.
 • En arbejdsplads hvor det arbejdsklimaet er i centrum.
 • Løbende supervision.
 • Stor selvstændighed i opgaveløsningen.
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling

Børneattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Stillingen er omfattet af særlig attraktive ansættelsesvilkår i en periode fra den 1. januar 2017 til 31. december 2019 med årlige evalueringer.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 385/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 1. august 2017
Tiltrædelse: 1. september 2017 eller efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Tina Dam Rasmsussen
Telefon: +299 36 73 31
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning