Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

AC-konsulent i Borgerservice / jobnr. 386/17

Bliv AC-konsulent i Borgerservice.

Borgerservice, der med udgangspunkt i kommunens værdier om respekt, ansvar og udvikling løser opgaver inden for folkeregister, børnetilskud, vielser, fangst og fiskeri m.m. søger en AC-konsulent med tiltrædelse snarest muligt.

Vi søger en engageret og dygtig AC-konsulent, der brænder for at levere løsninger af høj kvalitet og som trives i en politisk styret organisation, hvor udfordringer og opgaver veksler konstant. Som AC-konsulent i Borgerservice, skal du trives med at arbejde til gavn for borgere i Kommuneqarfik Sermersooq.

Om stillingen

I borgerservice vil du som AC-konsulent fortrinsvist arbejde med politisk sagsbehandling, myndighedsopgaver, projektopgaver inden for borgerrelaterede emner herunder myndighedsområdet for fangst og fiskeri samt digitalisering af selvbetjening.

I denne stilling er der behov for en alsidig medarbejder, der kan arbejde med et bredt spektre af opgaver inden for borgerservicens ansvarsområder og som besidder stærke kommunikative kompetencer – skriftlige såvel som mundtlige.

Hvilke opgaver vil du komme til at varetage?

 • sagsbehandle og kvalitetssikre politiske oplæg m.v. til Kommunalbestyrelsen
 • bidrage til planlægningen og gennemførelsen af diverse workshops og temadage for blandt andet vores lokalpolitikkere inden for fiskeri- og fangstområdet,
 • medvirke til udarbejdelsen af høringssvar,
 • igangsætte, gennemføre og generelt være tovholder på konkrete projekter, oftest udviklingsprægede inden for digitalisering til selvbetjening
 • diverse ad hoc-opgaver.

 

 Vi tilbyder:

 • en ny stilling som man fra starten kan være med til at definere
 • en selvstændig stilling
 • gode udviklingsmuligheder for faglig vækst
 • fokus på udvikling af området
 • gode og engagerede kollegaer

Kan du sige ja til nedenstående, modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig:

 • Jeg tør og ønsker at vidensdeling og blive fagligt udfordret af mine ledere og kollegaer
 • Jeg tør sige fra, når jeg når mine faglige grænser
 • Jeg har en positiv og åben tilgang til mine omgivelser
 • Jeg er struktureret, effektiv og robust
 • Jeg kan lide at arbejde selvstændigt og tager 100 % ansvar for mine opgaver
 • Jeg er fleksibel med arbejdstider, arbejdsopgaver og tidsfrister
 • Jeg har en kandidatgrad

 

Skal du besidde en akademisk uddannelse på bachelor eller kandidatniveau?

Ja det skal du, da vores erfaring siger os, at kompleksiteten i opgaveløsningen kræver en uddannelse på dette niveau. Det er dog ikke afgørende, hvilken bachelor eller kandidat uddannelse du besidder.

Er erfaring fra en grønlandsk eller dansk kommune en fordel?

Erfaring med det kommunale område kan være en fordel. Men for os er det langt vigtigere, at du har den rette indstilling, har lyst til at arbejde hos os og er engageret.

Løn og ansættelsesforhold, herunder evt. ret til til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Som AC konsulent refererer du til chefkonsulenten for Borgerservice.

Yderligere information om stillingen eller stillings- og funktionsbeskrivelse kan fremsendes ved forespørgsel til chefkonsulent Lone Rosengreen Pedersen på lrpe@sermersooq.gl eller tlf. 36 71 85.

Borgerservice, der med base på Rådhuset i Nuuk, indgår som en tværfaglig enhed på tværs af geografi samt forvaltningsmæssige opdelinger.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre.

Interesserede kan se overenskomsten på følgende hjemmeside: www.kanukoka.gl under emnet: "Personale, løn og arbejdsmiljø".

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der kan anvises bolig til stillingen.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr 386/17., med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning, uddannelsespapirer og CV.

 

 

Ansøgningsfrist: 27. juli 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Lone R. Pedersen
Telefon: +299 367185
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning