Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

Kommune Kujalleq søger pædagogisk konsulent

Til tiltrædelse pr. 1. september 2017 eller efter aftale søger Kommune Kujalleq en pædagogisk konsulent. Stillingen kan placeres i Qaqortoq eller Nanortalik efter aftale.

Placering: MK-forvaltningen i Nanortalik eller MISI Kujalleq i Qaqortoq.

Nærmeste overordnede: Forvaltningschef for børn og kultur.  

Krav til ansøgerne:

 • Skal være uddannet pædagog.

 • Har en overbygningsuddannelse, i form af Akademisk diplomuddannelse i almen pædagogik.

 • Har administrativ erfaring og har kendskab til edb.

Den pædagogiske konsulents arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaver:

 • Den pædagogiske konsulent skal rådgive de ansatte på daginstitutionerne i Kommune Kujalleq og skal have tilsyn og arbejde med innovation indenfor daginstitutionsområdet.

 • Skal rådgive forvaltningschefen for området vedr. pædagogisk udviklende dagtilbud.

 • Vejlede om lovgivning og føre tilsyn med institutionernes overholdelse af lovgivningen på området.

 • Rådgive med udarbejdelse af mål for det pædagogiske arbejde og årsplaner i hvert enkelt dagtilbud.

 • Rådgivning til personalet med evaluering og dokumentation af alle børn i hvert dagtilbud.                                       

 • Vejlede i oprettelse af samarbejdsteam med eksterne samarbejdspartnere.

 • Udføre coaching og MUS med ledere af dagtilbud. Ved afholdelse af kurser og videreuddannelse at arbejde for medarbejdernes løbende udvikling.

 • Rådgive og vejlede omkring specialpædagogiske tiltag i daginstitutionerne.

Vi søger en person:

 • Der kan arbejde selvstændigt og har overblik.

 • Der har en evne til at samarbejde med alle samarbejdspartnere.

 • Der har evnen til at kigge fremad og udnytte resurserne hos det pædagogiske personale til at forbedre det pædagogiske arbejde på daginstitutionerne.

 • Der kan udarbejde rapporter og indstillinger til brug for det politiske system.

Der skal påregnes rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Stillingen klassificeres i henhold til protokollat mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædagogisk personale ved dag- og døgninstitutioner i Grønland om aflønning af Pædagogiske konsulenter, socialpædagogiske konsulenter og pædagogiske koordinatorer af 2.12.2016, skalatrin 52 med et særligt tillæg på 9.670,00 kr. i årligt grundbeløb (1991-niveau).

Der kan stilles bolig til rådighed i henhold til gældende regler.

For yderligere oplysning vedr. stillingen kan du kontakte:

Afdelingsleder for daginstitutionsområdet Maj-Britt Serano, telefon 70 41 00, direkte nummer 61 41 02, e-mail: majf@kujalleq.gl.

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

Ansøgningsfrist tirsdag den 25. juli 2017.

Ansøgning vedlagt eksamensbeviser, videreuddannelsesbeviser samt udtalelser fra tidligere arbejdsgivere sendes til:

Kommune Kujalleq
HR-afdelingen
Postboks 514
3920 Qaqortoq
e-mail: job@kujalleq.gl
mærket: Pædagogisk konsulent