Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Nukissiorfiit søger chefbogholder

Nukissiorfiit søger en dygtig og engageret chefbogholder, som vil bidrage konstruktivt til en fortsat udvikling af Nukissiorfiit.  Der er tale om en udfordrende, og bredt favnende chefstilling i en landsdækkende virksomhed med en høj teknisk faglighed og et stort samfundsansvar. Nukissiorfiit er midt i en udfordrende forretningsudvikling, hvor der skabes omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til fordel for vores kunder. Herunder er videreudviklingen af den vedvarende energiforsyning et centralt omdrejningspunkt, og medarbejderne ved Nukissiorfiit ses som virksomhedens vigtigste ressource.

Bogholderiet administrerer løn, kreditor og debitor, og fakturering for hele Nukissiorfiit i et tæt samarbejde med virksomhedens fem distrikter og hovedkontorets øvrige afdelinger i Nuuk. Afdelingen forestår hertil udviklingsprojekter på regnskabsområdet og er normeret med 14 medarbejdere og 2 elever. Chefbogholderen refererer til økonomidirektøren og indgår i virksomhedens chefgruppe.

Jobbet
Som chef for bogholderiet har du ansvar for at sikre den regnskabsmæssige styring af Nukissiorfiit, herunder kvalitetssikringen af regnskabsfunktionens opgaver og det ledelsesmæssige ansvar for afdelingens medarbejdere. De primære arbejdsopgaver omfatter:

 • Sikring af at økonomidata foreligger ajourført efter gældende retningslinier og efter gældende lovgivning,
 • Sikre, at der månedsvis foretages afstemninger af løn og balancekonti.
 • Daglig ledelse af løn, kreditor, debitor og fakturering, herunder faglig og personlig udvikling af medarbejderne,
 • Understøtte udarbejdelsen af månedsrapportering i samarbejde med controllerne,
 • Medvirke til udvikling og optimering af forretningsgange og – processer,
 • Deltagelse i videreudvikling af Nukissiorfiits ERP-system, Xellent, herunder deltagelse i forskellige IT-projekter til specifikation og test af ny funktionalitet,
 • Medvirke ved tværfaglige projekter med regnskabsrelevans samt diverse ad hoc opgaver og analyser.

Som chefbogholder skal du desuden deltage i interne og eksterne arbejds- og projektgrupper. Har du særlige forudsætninger vil disse sandsynligvis kunne udnyttes, idet der i virksomhedens udviklingsproces vil være gode muligheder for, at du kan sætte dit præg på stillingens indhold. 

Kvalifikationer
Der er mange indgange til stillingen og din succes, men det ses som væsentligt, at du har erfaring fra tilsvarende stilling. Hertil forventes du at have erfaring som leder, og at du er stærkt regnskabsmæssigt funderet. Du har talent for at motivere dine medarbejdere og omgivelser gennem synlig ledelse, og skabe et godt arbejdsmiljø for dem omkring dig. Vi lægger derudover vægt på, at du har:

 • En bogholderiuddannelse, HD-R, cand.merc.aud., eller tilsvarende uddannelse,
 • Ledelse af bogholderi- og regnskabsfunktioner
 • En forretningsorienteret tilgang til regnskabsområdet, som du bruger til at analysere og automatisere eksisterende forretningsgange,
 • En god forståelse for IT-systemer og er i stand til at sætte krav til og anvende IT som et effektivt værktøj,
 • Et solidt kendskab til økonomisystemer og bogføringsrutiner, og gerne financial-/regnskabscontrolling
 • Gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt.

Hertil er det en stor fordel, hvis du har indsigt i det grønlandske samfund og er flersproget.

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den relevante faglige organisation. Der kan anvises bolig til stillingen. Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit. Spørgsmål vedrørende stillingen kan stiles til energidirektør Michael Pedersen på tlf.nr. (+299) 34 95 00.

Ansøgningsfristen er 17. juli 2017
Ansøgning med CV, kopi af uddannelsesbeviser samt referencer fremsendes via mail til hr@nukissiorfiit.gl eller med A-post til Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk