Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

DIREKTØR TIL FORVALTNING: BØRN OG FAMILIER jobnr. 367/17

”DEN SOCIALE ARVS NEGATIVE SPIRAL _ DEN SKAL BRYDES!”

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har erkendt, at alt for mange børn og unge i det grønlandske samfund i for høj grad er præget af psykosociale oplevelser i opvæksten og følgevirkninger af bl.a. forældrenes arbejdsløshed, misbrugsproblemer, incest og vold m.m.
En aktuel tilsynsrapport begrunder samtidig, at der gennemføres en genopretningsplan omfattende det samlede fagområde for udsatte børn, unge og deres familier med henblik på styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen.
Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at intensivere indsatsen overfor udsatte børn, unge og deres familier i valgperioden 2017 - 21 med henblik på at få vendt udviklingen i børnesagerne og skabe kvalificeret behandling og perspektiv i sager om seksuelt misbrug og omsorgssvigt.

Til en nyetableret Forvaltning: Børn og Familier søges en markant lederpersonlighed, der kan stå i spidsen for reorganiseringen af et nyt forvaltningsområde, og som kan samle alle gode offentlige, private og frivillige kræfter, der medvirker til, at den negative sociale arv brydes!
En personlighed, der er klar til en ekstraordinær arbejdsindsats gennem flere år og som vil evne at gøre en forskel. En direktør, der slår igennem i organisationen med effektive, ubureaukratiske og handlingsprægede løsninger.
Samtidig en fagligt velfunderet rollemodel, der har rod i socialt arbejde og således dyberegående kendskab til fagområderne, når svære beslutninger med vidtgående indgreb i familiers liv skal træffes for at sikre børn og unges opvækstvilkår bedst muligt inden for gældende lovgrundlag på området.

Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår og stillingen aflønnes incl. obligatoriske tillæg med kr. 819.000,- årligt + pension. Herudover kan der forhandles en åremålsaftale/-tillæg.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest.
Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 367/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV. 

 

 

Ansøgningsfrist: 18-08-2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning