Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen søger AC-fuldmægtig til Afdelingen for Strategi og Udvikling

I Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen arbejder vi med at realisere de politiske mål på ressortområdet. Det omfatter bl.a. lovgivning, strategier og projekter til at styrke forholdene for udsatte børn og unge, udsatte voksne, ældre og personer med handicap.

Opgaverne i Afdelingen for strategi og udvikling omfatter overordnet analyse og udvikling af strategier og initiativer på det sociale område, servicering af det politiske niveau i form af notater, redegørelser mv. samt projekt- og udviklingsopgaver. Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af sprog- og faggrænser, samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder og projekter. Stillingen stiller krav om hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof og være fleksibel, samt at kunne trives med at arbejde i en organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider travl hverdag.

Om stillingen

Opgaverne omfatter bl.a.

 • At fungere som rådgiver for det politiske niveau i samarbejde med ledelsen i departementet
 • At udvikle og lede socialpolitiske projekter og indsatser, samt deltage i alle aspekter af arbejdet
 • At udarbejde politiske oplæg, redegørelser, svar mv.
 • At lede eller medvirke i undersøgelser, evalueringer o.l. på det sociale område.
 • At udarbejde taler, pressemeddelelser mv. Kompetencer: •En relevant akademisk uddannelse
 • Teoretisk og praktisk viden om socialområdet er ønskeligt, men ikke en betingelse
 • Erfaring med projekt- og procesarbejde, gerne også erfaring med projektledelse.
 • At kunne arbejde selvstændigt, struktureret og udviklingsorienteret
 • Dygtig til formulering på skrift og i tale
 • God til at skabe samarbejdsrelationer
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt og tværkulturelt miljø, hvor hver enkelt bidrager til at skabe helhedsorienterede løsninger
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur en fordel.
 • Gerne dobbeltsproget, men det er ingen betingelse.

Ansøgningsfrist: Fredag den 30. juni 2017.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 27.

Ansøgningen sendes som A-post til Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Postboks 260, 3900 Nuuk eller pr. mail til kiol@nanoq.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Arbejdstiden er 40 timer

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Kirsten Olesen, tlf. 34 66 57 eller e-mail kiol@nanoq.gl.

ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naal.gl, under Job.

Søg stillingen online