Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG – KOMMUNALDIREKTØR I KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

MED BLIK FOR MENNESKELIG OG ØKONOMISK VÆKST!

Kommuneqarfik Sermersooq er på vej ind i en udfordrende
og spændende fremtid!

Mere end nogensinde før har kommunen søgt at sætte dagsordenen for en udvikling, der ikke blot vil styrke kommunen, men hele det grønlandske samfund.

Hovedstadsstrategien, fokus på udbygning af lufthavnen i Nuuk og ikke mindst det historisk omfattende byudviklingsprojekt for en helt ny bydel Siorarsiorfi k i Nuuk vil løfte barren for fremtidens muligheder og udvikling i Grønland.

Som administrativ topfi gur til at fastholde og videreudvikle dette perspektiv ønskes en ny kommunaldirektør, der nok fortsat kan forankre og stabilisere det kommunaløkonomiske fundament, men samtidig også på strategisk niveau evner at hæve blikket mod fremtidens menneskelige og økonomiske vækstindsatser. Netop sammenhængene mellem disse vil være afgørende forudsætninger
for en tro på Grønlands fremtid som selvstændig nation.

Der søges en markant kommunaldirektør, der evner at samle hele den kommunale organisations ca. 2.000 årsværk/ca. 3.000 hel- og fuldtidsstillinger, og som er i stand til at drive ledelse med et stort ”L” fra det strategiske niveau til helt ind ”i maskinrummet”. En personlighed, der ønsker at arbejde med innovative løsninger og et fornyende samspil mellem det off entlige, erhvervslivet og borgerne, som væsentlige elementer i en fortsat dynamisk udvikling i Kommuneqarfik Sermersooq.

Stillingen er som udgangspunkt klassifi ceret i løntrin 39/40 og udgør med obligatoriske tillæg kr. 890.000 – 930.000 + pension. Der vil herudover være mulighed for individuelt at forhandle et løntillæg for ansættelse på åremålsvilkår.

Yderligere oplysninger
kan fås hos chefkonsulent Jens Kaptain, Lundgaard Konsulenterne, tlf. +045 2968 2100 og/eller Borgmester Asii Chemnitz Narup, tlf. +299 551154. Læs i øvrigt mere i den uddybende job- og
personprof på www.lundgaard-konsulenterne og www.sermersooq

Ansøgning
sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, hvor ansøgningsfristen er senest den 7. august 2017 kl. 8.00 (grønlandsk tid) eller kl. 12.00 (dansk tid).