Gå til hovedindhold
132

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til søfartsområdet

Ønsker du at arbejde i en politisk styret organisation, og interesserer du dig for kampagnearbejde? Er du god til samarbejde på tværs af enheder, og er du derudover kommunikativt stærk og omstillingsparat? Så er det dig, vi har brug for.

Om stillingen
Du bliver en del af afdelingen for Infrastruktur, hvor du primært kommer til at varetage opgaver indenfor søfartsområdet. Du kommer til at være med til at realisere målsætningerne på søfartsområdet gennem samarbejde på tværs af Grønlands Selvstyre og med inddragelse af eksterne samarbejdspartnere. Dertil kommer du også til at arbejde med sikkerhed til søs kampagner, som har til formål at oplyse og formidle viden om sikkerhed til søs.

Dine opgaver vil primært relatere sig til infrastrukturen med fokus på søfartsopgaver, men da vi er en lille enhed, er samarbejde og fleksibilitet på tværs en forudsætning. Dertil medfører Grønlands geografiske udstrækning og forhold høje krav til infrastrukturen, og der er stor bevågenhed omkring dette område, såvel i befolkningen som politisk.

Om dig
Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse.
Du er udadvendt og god til at skabe relationer.
Har veludviklede kommunikationsevner både i skrift og tale samt erfaring eller forståelse for arbejdet i en politisk organisation.
Du er god til koordinering og samarbejde på tværs af enheder samt formidling af kompliceret stof på en let forståelig måde.
Du trives i en travl dagligdag, hvor du bevarer overblikket og sætter handling bag idéerne.
Kendskab til og erfaring med kampagnearbejde eller indsigt i søfartsområdet vægtes positivt.

Dine primære arbejdsopgaver

  • Formand og sekretær i Nautisk Udvalg
  • Implementering af regler på søfartsområdet
  • Projektleder for sikkerhed til søs kampagner
  • Vedligeholdelse og videreudvikling af hjemmesiden www.imaani.gl (sitecore)
  • Samarbejde med og løbende kontakt til trafikoperatørerne på søfartsområdet
  • Løbende dialog med andre relevante myndigheder
  • Besvarelse af henvendelser om søfarten i Grønland
  • Koordination og besvarelse af interne og eksterne høringer
  • Deltagelse i forskellige udvalg og arbejdsgrupper

Om os
Infrastrukturafdelingen indgår som én af fire afdelinger under Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infratsruktur og Boliger. Infrastrukturafdelingens opgaver spænder bredt – alt til lands, til vands og i luften falder indenfor ansvarsområderne, idet vi løser opgaverne på søfarts-, luftfarts- havne- og teleområderne. Arbejdet i Infrastrukturafdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for at tage ansvar og opnå faglig udvikling. Omgangstonen er uformel, og stemningen er præget af godt humør. Vi har travlt, men du vil erfare, at vi er en arbejdsplads med respekt for at arbejdsliv og fritid skal hænge sammen.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ugentlig arbejdstid er 40 timer.

Ansøgningsfrist og tiltrædelsesdato
Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest den 03.07 2017 kl. 12:00.
Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen i uge 27-29.

Dato for tiltrædelse er den 01.09 2017 eller efter aftale.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Andreas Østbirk: aost@nanoq.gl, tlf. 48 31 66 eller kontorchef Gitte Jensen: gije@nanoq.gl, tlf. 34 69 59.

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infratsruktur og Boliger
Imaneq 1A – 601
3900 Nuuk

Søg stillingen online