Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Administrativ ledelsessekretær / AC-fuldmægtig – DIH, Kirurgisk og Medicinsk Områder

En AC-fulmægtig søges til spændende, alsidig og dynamisk stilling som ledelsessekretær for Dronning Ingrids Hospitals to største Områder pr. 1. september 2017 eller efter aftale. Stillingen er nyoprettet, og du har i et vist omfang mulighed for selv at præge dine arbejdsopgaver og funktionsområder.

Du vil indgå i et ledelsesteam med to ledende Oversygeplejersker, to Ledende Overlæger og to Uddannelses- og Udviklingssygeplejerske.

Lederteamet står for koordinering, udvikling, monitorering og optimering af den daglige drift. Vi søger derfor en person med strategisk tæft, gode kommunikationskompetencer og samarbejdsevner.

Vi arbejder i en flad organisation, hvor der ofte er kort afstand fra ideer til handling. Vi værdsætter initiativ, serviceorientering og selvledelse, men kræver helhedsforståelse, medarbejderinddragelse og at der tages hensyn til rammerne og den eksisterende organisatoriske opbygning.

Arbejdet er ligeligt fordelt mellem Kirurgisk og Medicinsk Områdeledelser – 20 timer om ugen i hvert område.

Områderne har tilsammen fem sengeafdelinger: Medicinsk dagafsnit, Medicinsk-, Kirurgisk- og Børne-ambulatorium, derudover også terapeutafdeling, RTG-afdeling, centrallaboratorium, fødeafdeling, patienthotel, lægesekretariater og tolkebistand samt Patientkoordinering og Indkaldelse afdelinger.

Et bredt og komplekst arbejdsfelt der byder på store variationer, både med hensyn til faggrupper og fagidentitet, men også med hensyn til pragmatiske løsningsforslag og udviklingsmuligheder.

Arbejdsopgaver

 • I forhold til det politiske niveau: i samarbejde med de ansvarlige områdeledelser, udarbejde høringssvar i forhold til strategier, vedtag, implementering og politiske ”spørgsmål”.
 • I forhold til organisationen: skal den interne produktion og ressourceforbruget monitoreres og analyseres ud fra ønsket om mest mulig sundhed for pengene.
 • I forhold til driften: Styrkelse af interne organisatoriske strukturer, samt at analysere og evaluere disse ud fra et ønske om kvalitetssikring, smidig og fleksible løsninger, kommunikation og samarbejde.
 • Deltage i Områdernes planlægning og implementering af sundhedsvæsenets strategier, samt at indgå i kvalitetssikring af implementering af nye tiltag, samt monitorering af samme.
 • Opdatering og validering af produktionsstatistikker, ressourceforbrug og indrapporteringer til centrale registre.
 • Styre og koordinere årsmødekalender, temadage og fællesarrangementer samt indkaldelse til, og klargøring af materiale til disse, samt at fungere som sekretær ved relevante møder.
 • Styrke det tværfaglige samarbejde mellem områdeledelserne og samarbejdspartnere.
 • Styrke et godt arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse.

Kvalifikationskrav

 • Relevant akademisk uddannelse på kandidat/master niveau indenfor det samfunds- og sundhedsvidenskabelige område.
 • Har erfaring inden for sundhedsområdet.
 • Er ansvarsbevidst og har gode samarbejdsevner.
 • Kan tage initiativ og kan arbejde selvstændigt.
 • Gode kommunikationsevner.
 • Gode IT-kompetencer.
 • Er innovativ.
 • Tænker helhedsorienteret.

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 01. juni 2017 en røgfri arbejdsplads. Dvs. der generelt bliver indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, og omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at der skal søges arbejdes-og opholds tilladelse. Ansøgning kan ske på deres hjemmeside https://www.nyidanmark.dk/da-dk/spoergsmaal_og_svar/generelt/ophold_groe...

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her. http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. http://www.gjob.gl/SogJob

Relevante bilag kan hentes direkte herfra http://www.gjob.gl/Om-HR/Ansaettelse


KONTAKT
For yderligere information om stillingen og funktionsbeskrivelsen kan Kirurgisk Oversygeplejerske Tobias Gredal, nigr@peqqik.gl tlf.: +299 34 48 93 eller Medicinsk Oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen, abj@peqqik.gl

Ledende Kirurgisk Overlæge Knud Erik Kleist, kek@peqqik.gl eller Ledende Medicinsk Overlæge Folmer Lynggard foly@peqqik.gl