Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Skolekonsulent med flair for IT-didaktik

Uddannelsesstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen er gået sammen om udviklingen af en digital strategi for landets folkeskoler. Denne strategi skal nu implementeres med afsæt i en fælles projektgruppe, hvor begge styrelser bidrager med medarbejdere.

Uddannelsesstyrelsen søger derfor en pædagogisk konsulent, der skal sikre, at pædagogisk og didaktisk brug af It i undervisningen bliver et fokusområde.

Idet der er tale om en nyoprettet stilling, vil der i høj grad være plads til nytænkning og friske ideer, og du vil også selv kunne være med til at forme og præge dine arbejdsopgaver. Stillingen er tre-årig med mulighed for forlængelse.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Om stillingen
Vores nye kollega kommer til i samarbejde med projektlederen fra Digitaliseringsstyrelsen at være nøgleperson for implementering af strategien og især at skulle sikre udviklingen af det didaktiske område. Der er tale om både udviklingsarbejde, formidling og implementering i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Projektet er fysisk placeret i Uddannelsesstyrelsen, hvor du forventes at bidrage i øvrige relevante sammenhænge. Stillingen refererer i øvrigt til chefen for pædagogisk afdeling.

Om dig

Den ideelle ansøger:

  • har en pædagogisk uddannelsesmæssig baggrund
  • har erfaring med anvendelse af IT i undervisningssammenhænge
  • har et grundigt kendskab til folkeskolen i Grønland
  • er struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret
  • er initiativrig og kan arbejde selvstændigt, men har også gode samarbejdsevner

Om Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen er forholdsvis ny og er stadig under opbygning. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med før- og folkeskole, efterskoler og friskoler. Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er under klassificering. Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning
Motiveret ansøgning, vedlagt et opdateret CV og relevante bilag, skal sendes via nedenstående link.

Ansøgningsfristen er d. 30/6-2017.

Yderligere oplysninger Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du henvende dig til Afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen Lone Hindby lohi@nanoq.gl +299 346273

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

Søg stillingen online