Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG – Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Søger 2 kontorfuldmægtige/skattekonsulenter til kontrolafdelingen

Ved Skattestyrelsen er 2 stillinger som kontorfuldmægtig/skattekonsulent ledig til besættelse pr. 1. juli 2017 eller efter nærmere aftale. Stillingerne er organisatorisk placeret ved kontrolafdelingen med arbejdssted ved Skattestyrelsens kontor i Nuuk eller Maniitsoq.

Arbejdsopgaver:
Primært med kontrol af arbejdsgivere på hele kysten.
Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende bogføring, regnskabs-forståelse samt gode formuleringsevner.
Du skal herudover deltage i alle øvrige opgaver samt tværgående opgaver i samarbejde med andre afdelinger ved Skattestyrelsen, primært med skatte- og inddrivelsesafdelingen
Du skal kunne lide at lære nyt og ikke være bange for at kaste dig ud i nye opgaver. Der fordres ligeledes en del rejseaktiviteter.

I forbindelse med ansættelsen vil du blive oplært indenfor de ovenstående fagområder. Kontrolafdelingen varetager kontrol af arbejdsgivernes bogføring samt indberetninger til Skattestyrelsen. Der er p.t. 6 medarbejdere ved kontrolafdelingen, som har kontorer placeret i Nuuk og Maniitsoq. Du vil referere til kontorchefen ved kontrolafdelingen.

Kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse eller en lignende administrativ uddannelse, kombi-neret med relevant joberfaring, samt gode IT kundskaber og at du kan arbejde selvstændigt, engageret, stabilt og ansvarsbevidst. Det vil være en fordel, at du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk. Kendskab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler/over-enskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettige organisationer.

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Charlotte R. Lyberth, direkte tlf. +299 34 65 14 / mail: cly@nanoq.gl.

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopier af eksamensbeviser fremsendes til:

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postbox 1605
3900 Nuuk


Eller via www.naalakkersuisut.gl

Sidste ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 23. juni 2017.
  Søg stillingen online