Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

En stilling som koordinator for Center for Pædagogisk Udviklingsarbejde med samtidig funktion som institutsekretær er ledig 1. juli 2017 eller efter aftale

Ilisimatusarfik opretter en ny stilling i forbindelse med overdragelsen af Gymnasiepædagogikum fra Departementet for Uddannelse, kultur, Forskning og Kirke til Institut for Læring. Stillingen refererer til prorektor, med dagligt samarbejde med og betjening af Institutleder ved Institut for Læring hvor Centeret er lokeret. Centeret vil have ansvar for universitetets pædagogiske udviklingsarbejde og skal varetage Gymnasiepædagogikum, adjunktpædagogik, praktikvejlederuddannelse og kurser for medarbejdere.

Vi søger en person, der har følgende personlige kompetencer:

 • Erfaring med, at arbejde med systematisk sagsbehandling med respekt for faglige behov
 • Der har IT-kundskaber på superbrugerniveau særligt Excel og Outlook •Der er bruger af skemalægningsprogrammet UNTIS
 • Der lægges vægt på økonomisk erfaring
 • Der er dobbeltsproget – gerne indenfor Dansk/Grønlandsk og/eller Engelsk
 • Der er samarbejdsvillig og imødekommende samtidig med at krav og systematikker overholdes
 • Der er løsningsorienteret, pligtopfyldende og serviceminded •Der kan have flere bolde i luften uden at miste overblikket
 • Der trives i et udviklingsmiljø, hvor der er mulighed for stor medindflydelse på opgaver og instituttets udvikling.

Arbejdsopgaver

 • Tovholder op udvikling af centeret
 • Administrative opgaver i forbindelse med afholdelse af Gymnasiepædagogikum, herunder fakturering og rejse- og opholdsbestilling inkl. opfølgning i samarbejde med afdelingsleder
 • Referentopgaver ved instituttets ledelsesmøder, personalemøder samt institutrådsmøder
 • årshjul, bistand til institutledelsen i forhold til dokumenter og afrapportering

Stillingen ønskes besat af en person med videregående uddannelse indenfor:

 • Økonomi og regnskab
 • Juridisk administration
 • Akademisk administrativ uddannelse
 • Det socialfaglige eller samfundsfaglige felt

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er til besættelse d. 1. juli 2017 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om universitet kan hentes på universitetets hjemmeside www.uni.gl.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder, Britta Lohmann, på telefon +299 385702 eller mailadressen blo@uni.gl.

Motiveret ansøgning samt CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser, bilagt kopier af eksamensbeviser fremsendes senest d. 26. juni kl. 12.00 til mailadressen job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets hjemmeside http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

Søg stillingen online