Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Kontorfuldmægtig til finansbogholderiet i DcR

Den centrale Regnskabsafdeling (DcR)
DcR er øverste ansvarlige for Landskasseregnskabet i Selvstyret. DcR har 40 medarbejdere og består af tre enheder; Debitor- og kreditorbogholderi, Finans- og specialbogholderi og konsulentenheden.

DcR har ansvar for

 • Udarbejdelsen af Landskassens Regnskab
 • Selvstyrets løn- og økonomisystemer
 • Landskassens økonomiske mellemværender med kommunerne og de nettostyrede virksomheder
 • Selvstyrets centrale kassefunktion, likviditetsstyring og porteføljepleje
 • Bogførings- og afstemningsopgaver for Selvstyrets departementer og institutioner
 • Udlånsadministration

Finansbogholderiets opgaver
Finansbogholderiet har brug for en dygtig regnskabsmedarbejder.

Nogle af afdelingens primære opgaver er:

 • Finansbogføringer i selvstyrets økonomisystemer, XAL og IRIS
 • Udbetalinger af løn og uddannelsesstøtte
 • Vejledning og support af selvstyrets enheder, herunder afholdelse af brugerkurser i IRIS
 • Regelmæssig afstemning af status poster

Vi forventer, at du kan opfylde de fleste af nedennævnte krav:

 • Har en relevant regnskabsmæssig uddannelse
 • Har erfaring med bogføringsmæssige opgaver
 • Har lyst til at samarbejde og vejlede personer med forskellige regnskabsmæssige forudsætninger
 • Har interesse og flair for regnskabssystemer og IT generelt
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til selvstyrets regnskabssystem, uden at være en betingelse
 • Er ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt
 • Det er en fordel, hvis du taler og skriver grønlandsk

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist: 30. juni 2017

Hvis der er spørgsmål vedrørende stillingen, kan disse sendes til afdelingsleder Emilie NajâraK Brandt på e-mail embr@nanoq.gl eller han kan kontaktes på tlf. 346454.

Om økonomi- og Personalestyrelsen
økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Søg stillingen online