Gå til hovedindhold
127

Dette jobopslag er udløbet

Antropolog eller lignende søges til deltidsstilling på GUX Aasiaat

Vi har på skolen en målsætning om, at nedbringe både fravær og frafald. Derfor søger vi en medarbejder med en baggrund som antropolog evt. en bachelor i antropologi, som kan hjælpe os med at blive klogere på vores elevers frafaldsmønster og baggrundene for fravær og frafald, og som dermed kan hjælpe os til også at blive klogere på, hvordan vi modvirker fravær og frafald.

Ud over opgaverne med fravær og frafald vil du få en bred vifte af administrative opgaver, herunder opgaver i en støttefunktion for ledelsen i implementeringen af strategi og nye tiltag. I stillingen skal du være i stand til, at håndtere forskelligartede opgaver sideløbende og følge dem i mål, så overblik og handlekraft er helt afgørende. Derudover vil der i stillingen være kontaktflader med medarbejdere på tværs af hele organisationen og udadtil i forhold til organisationer og institutioner i byen, hvilket forudsætter gode samarbejdsevner og en evne til at se løsninger.

Vi forventer, at du med en stærk faglighed og et personligt drive løser opgaver med høj kvalitet og på den måde bidrager til at indfri skolens målsætninger. Du vil i stillingen have indflydelse på opgavernes indhold, så med initiativ og ansvarlighed ligger der et stort personligt udviklingspotentiale i jobbet. 

Gymnasiet er Grønlands nordligst beliggende gymnasium og de 350 elever kommer fra hele Nordgrønland. Derfor bor langt de fleste af eleverne på skolens kollegier. Vi er ca. 50 ansatte til at tage sig af eleverne, fordelt på undervisere, kollegiepædagoger, kantinepersonale, pedeller og kontorpersonale. Ledelsen består af rektor, pædagogisk leder og planlægningsinspektor.

Stillingen er en stabsfunktion for skolens rektor.

Stillingen ønskes besat 1. august 2017 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat som AC-fuldmægtig. Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 20 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet til ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Rektor Otto Simonsen på os@gux-aasiaat.gl , tlf. +299 56 01 46

Ansøgningsfrist torsdag den 22. juni 2017.
Ansøgere vil løbende blive indkaldt til samtale.

Søg stillingen online