Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Skolen i Kullorsuaq har stærkt brug for flere lærere

Vi søger lærere, der ønsker at:

  • Indgå i et engageret samarbejde om at højne elevernes kompetencer,
  • Kunne fungere i et lærerkollegie indeholdende forskellige sproglige, kulturelle og uddannelsesmæssige baggrunde,
  • Kunne undervise elever, der for en stor dels vedkommende har socialt udfordrende hjemmeforhold.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK.
Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.
Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tidgældende regler.
Der vil kunne tilbydes efter aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår.
Dette indebærer en årlig feriefrirejse for husstanden og et fratrædelsesbeløb på ca. 19000 kr. pr. ansættelsesår.
For nyansatte danske lærere vil lønnet undervisning i grønlandsk være en del af tjenesten.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Selvstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat, IMAK.

Vi kan lokalt tilbyde:

  • Gode skolemæssige lokaleforhold,
  • Gode muligheder for kollegialt samarbejde
  • Husleje på ca. 1500 kr -og en udsigt i millionklassen.

Skolebestyrelsen ønsker et tættere samarbejde mellem skole og hjem. Et sådant samarbejde kalder på kreative løsninger idet hovedparten af hjemmene er traditionelt orienterede og hovedparten ernærer sig ved fiskeri og fangst.

Kullorsuaq ligger velplaceret midt i spisekammeret i naturskønne omgivelser med Nationalparken som nabo.

Bygdens skole har i kommende skoleår ca. 90 elever og ca. 18 lærere. Som den eneste bygdeskole i Vestgrønland afholder vi folkeskolens afgangsprøver.

For yderligere oplysninger kan en af undertegnede kontaktes:
Søren Greve Stephen Paulli Andersen
viceinspektør skoleinspektør
+299 968933