Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef DcR’s debitor- og kreditorbogholderi

Den centrale Regnskabsafdeling (DcR)
DcR er øverste ansvarlige for Landskasseregnskabet i Selvstyret. DcR har 40 medarbejdere og består af tre enheder; Debitor- og kreditorbogholderi, Finans- og specialbogholderi og konsulentenheden.

DcR har ansvar for

 • Udarbejdelsen af Landskassens Regnskab
 • Selvstyrets løn- og økonomisystemer
 • Landskassens økonomiske mellemværender med kommunerne og de nettostyrede virksomheder
 • Selvstyrets centrale kassefunktion, likviditetsstyring og porteføljepleje
 • Bogførings- og afstemningsopgaver for Selvstyrets departementer og institutioner
 • Udlånsadministration

Debitor- og kreditorbogholderiets opgaver
Kontoret har ansvar for selvstyrets mellemværende med dets kreditorer og debitorer, og skal sikre hensigtsmæssige forretningsgange på området og have overblik over denne del at selvstyrets likviditetsstyring. Kontoret løfter også opgaven at vejlede og supportere selvstyrets enheder på debitor- og kerditorområdet.

Vi forventer, at du kan opfylde de fleste af nedennævnte krav:

 • Gerne en mellemlang eller lang uddannelse indenfor regnskab
 • Er ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt
 • Erfaringer i at arbejde med ledelse
 • Gode analytiske evner og tal forståelse
 • Lyst til at samarbejde med personer med forskellige faglige forudsætninger
 • Interesse og flair for IT
 • Det er en fordel, hvis du taler og skriver grønlandsk

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgningsfrist: 23. juni 2017

Hvis der er spørgsmål vedrørende stillingen, kan disse sendes til regnskabschef Thomas Dam på e-mail thda@nanoq.gl eller han kan kontaktes på tlf. 346726 eller mobil tlf. 546726.

Om Økonomi- og Personalestyrelsen
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Søg stillingen online