Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Resultatorienteret afdelingschef til Natur- og Klimaafdelingen

Tiltrædelsesdato: 1. juli 2017 eller efter nærmere aftale.

Departementet for Natur og Miljø søger en selvstændig, ansvarsbevidst og handlekraftig afdelingschef til Natur-og Klimaafdelingen.

Om stillingen:
Med reference til Departementschefen i Departementet for Natur og Miljø og i tæt samarbejde med dine ledelseskollegaer og et hold af dygtige og engagerede medarbejdere får du ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver indenfor natur- og klimaområdet (klimaområdet er pt. afgrænset til den nationale klimatilpasning).

Natur- og Klimaafdelingen servicerer Naalakkersuisoq for Natur og Miljø, samt har ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver indenfor natur- og klimaområdet. Afdelingen skal i et højt tempo levere solide beslutningsgrundlag og realisere de politiske beslutninger indenfor området.

På naturområdet varetages udover naturbeskyttelse i Grønland en række forpligtelser i henhold til internationale konventioner, aftaler og samarbejdsfora. Herunder interessevaretagelse i regi af Nordisk Ministerråd, Biodiversitetskonventionen, Ramsarkonventionen, Washingtonkonventionen. Dertil kommer godkendelse af ekspeditions- og feltvirksomhed i nationalparken, udarbejdelse af planer for nationalparken, sagsbehandling og information i forbindelse med CITES (regulering af eksport af truede dyrearter), fredning samt forvaltning af verdensnaturarvsområdet ved Ilulissat Isfjord. Du skal være med til at sikre, at resultaterne fra det internationale samarbejde bliver gjort tilgængelige og forankres i det grønlandske samfund. På klimaområdet varetager afdelingen den nationale klimatilpasning.

Departementet har for nylig gennemført en mindre medarbejdertrivselsundersøgels

e, som viste, at departementet ligger meget højt i arbejdsglæde og trivsel. Ledelsen i departementet går op i at styrke og fastholde denne høje trivsel. Du skal derfor som afdelingschef kunne inspirere, motivere og delegere samt være god til at give konstruktiv feedback. Du er god til at få dine medarbejdere til at lykkes, du prioriterer at skabe rum for udvikling af den enkelte medarbejder, og du ligger vægt på, at afdelingen i et højt tempo og med engagement får skabt brugbare og solide resultater.

Kvalifikationer:
Du har en videregående uddannelse og gerne flerårig administrativ erfaring fra ansættelse i enten offentlig eller privat virksomhed.

Vi forventer desuden, at du:
 • Har ledelseserfaring og gode lederegenskaber.
 • Har erfaring med og forståelse for politiske beslutningsprocesser.
 • Har en robust indstilling og vilje til at gøre en forskel i et arbejdsfelt, som har politisk bevågenhed.
 • Trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver.
 • Er struktureret og god til at sikre overholdelse af frister.
 • Har forståelse for omverdenen, gode samarbejdsevner og gennemslagskraft.
 • Går op i at modtagerne af afdelingens resultater oplever professionalisme og kvalitet.
 • Har en løsningsorienteret og positiv tilgang.
 • Har interesse for at bidrage til udviklingen af departementet som en attraktiv arbejdsplads,
 • Kan se sig selv være en stabil og vigtig del af departementet i mange år fremover.
Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til grønlandske forhold og behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Vi tilbyder:
 • En spændende chefstilling med gode muligheder for ledelsesmæssig udvikling.
 • En attraktiv arbejdsplads med en uformel og humoristisk tone præget af respekt og tillid.
 • Et alsidigt og travlt miljø, hvor du bliver en del af et velfungerende ledelsesfællesskab.

Hverdagen er præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, underliggende institutioner, borgerne eller kommunerne. Der er tale om en stilling med mange facetter og et stort ansvarsområde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.  

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Mette Skarregaard Pedersen, tlf. +299 34 51 22, e-mail: mesp@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis skal sendes via nedenstående link senest den 20. juni 2017. Vi modtager ikke e-mail-ansøgninger.

Søg stillingen online