Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger AC-fuldmægtig til Familieafdelingen

Socialstyrelsen er en nyoprettet styrelse, der skal fokusere på at vejlede og rådgive samt udvikle nye tiltag i forhold til borgerbetjeningen. I forbindelse med oprettelsen af den nye styrelse er der brug for engagerede og dygtige medarbejdere i et miljø, hvor alle har mulighed for at bidrage med udvikling og nytænkning til organisationen. Derfor er det en fordel, hvis du er en samarbejdsorienteret person, der møder dine kollegaer med humør og interesse. Det er en fordel, hvis du er god til at formidle, såvel skriftligt som mundtligt og har en evne til at gennemskue komplicerede sammenhænge.

Opgaverne i Familieafdelingen omfatter udviklingsarbejde på familiecentre, væresteder, krisecentre og behandlingstiltag samt koordinering landsdækkende projekter, særlige lokale tiltag, tilskud til sociale formål, mv.

I Socialstyrelsen bestræber vi os på at opbygge en kultur, hvor alle medarbejdere bidrager med udvikling og nytænkning til organisationen.

Tiltrædelsesdato er den 1. august 2017 eller efter aftale.

Om stillingen

Som AC-fuldmægtig i Familieafdelingen vil dine daglige opgaver blandt andet bestå i at:

 • Sagsbehandler og vidensperson på prioriterede sagsområder familieområdet
 • udvikle, planlægge, koordinere og formidle på prioriterede sagsområder
 • sagsbehandler på tilskud til sociale formål
 • udarbejde notater, oplæg, redegørelser mv.
 • deltage i arbejdsgrupper mv. internt og eksternt

Vi forventer, at du:

 • en videregående uddannelse, f.eks. en akademisk uddannelse
 • erfaring og lyst til arbejdet med familie og børn og ungeområdet
 • teoretisk og praktisk viden om socialområdet er ønskeligt
 • gerne dobbeltsproget, men det er ingen betingelse
 • god til at formulere og formidle
 • god til at arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre
 • lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger
 • udadvendt, godt humør og kvalitetsbevidst   

Om rejseaktivitet
Der må forventes en vis rejseaktivitet.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Arbejdstiden er 40 timer

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef i familieafdelingen Ellen Magnussen, tlf. 34 66 20 eller e-mail ello@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 20.juni 2017


Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.

Kort om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.

CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.

Søg stillingen online