Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Administrationschef til Teknikimik Ilinniarfik, Sisimiut


Teknikimik Ilinniarfik søger en administrationschef, som er fysisk placeret i Sisimiut, snarest eller efter aftale.

Teknikimik Ilinniarfik består af EUD (Jern og Metal) i Nuuk samt EUD (Bygge og Anlæg), Råstofskolen og Gymnasiet (GUX) og sprogkurser i Sisimiut. Skolen i Sisimiut er endvidere hjemsted for en ingeniøruddannelse, som drives i DTU-regi (Artek). Herudover har skolen ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, som er beliggende i Sisimiut.

Du skal være forstanderens højre hånd med hensyn til økonomi og administration, og du skal sammen med forstanderen, skolens souschef og 3 uddannelseschefer, rektor og kollegieinspektør indgå i ledelsesarbejdet på såvel det strategiske som det administrative område.

Du skal indgå i et tæt samarbejde om både økonomi/regnskab/personale og uddannelsesplanlægning på tværs af uddannelsesenhederne i Sisimiut og Nuuk. Desuden skal du medvirke for betjeningen af skolens bestyrelse.

Dine væsentligste ansvarsområder vil være:

 • Budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse
 • Udarbejdelse af årligt forslag til resultatkontrakt mellem bestyrelsen og Selvstyret samt opfølgning på samme
 • Udarbejdelse af driftsbudgetter og driftsregnskab til bestyrelsen og Selvstyret
 • Medvirke ved betjening af bestyrelsen
 • Administration af skolens ansættelser og afskedigelser i samarbejde med HR-chefen
 • Indrapportering af aktivitetsregnskaber og lærertimeforbrug til Departementet.
 • Sørge for lærernes registrering af deres tidsforbrug, herunder registrering af deres overarbejde og anvisning, deri skal man tage udgangspunkt i lærernes grundlag i deres timeforbrug, i samarbejde med souschefen.
 • Koordinering af hele administrationens arbejdsgange
 • Møder med og orientering af medarbejderne indenfor området

Vi forventer, at du har:

 • erfaring med administration og økonomistyring fra en erhvervsskole eller lignende, men er ellers ingen en betingelse
 • gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • engagement og er i stand til selvstændigt at planlægge og prioritere egne opgaver
 • en relevant uddannelsesbaggrund (økonomi/regnskab), gerne på akademisk niveau.

Vi tilbyder:

 • et spændende og udfordrende job med mulighed for selv at præge jobindholdet
 • en skole i rivende udvikling
 • dygtige og fagligt kvalificerede kolleger og medarbejdere.

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 36. Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2017 månedligt kr. 45.394 og årligt kr. 544.723. Der vil som udgangspunkt ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til fri til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Der ydes fri tiltrædelses- og efter mindst tre års ansættelse – fratrædelsesrejse ifølge gældende regler.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 timer årligt og 80 timer i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos forstander Jokum Møller på telefon +299 867600 eller pr. mail:  jomo@sanilin.gl eller på si@sanilin.gl

Ansøgningsfrist er den 12. juni 2017.
Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt juni 2017.

Ansøgning
Ansøgning skal indeholde CV, uddannelsesdokumenter samt andre relevante bilag.

Se i øvrigt:
Se vores hjemmeside: www.kti.gl og Oqaatsinik Pikkorisarfik: www.oqaatsit.gl

Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl

Til ansøgere der bor udenfor Grønland og ønsker yderligere information om Grønland se www.naalakkersuit.gl.

Søg stillingen online