Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Til tiltrædelse omgående søger Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime Center 2 instruktører til Kursusafdelingen

Til afholdelse af kurser med et mobilt kursussæt.

Tiltrædelsesdato er den 1. august 2017 eller efter aftale.

Om stillingen
Vil du bidrage til at øge søsikkerhed og arbejdssikkerheden på Grønlands farligste arbejdspladser? Ønsker du at arbejde selvstændigt med hele Grønland som din arbejdsplads? Din primære opgave bliver at gennemføre kurser i grundlæggende sø- og arbejdssikkerhed for fiskere samt at gennemføre grundlæggende søsikkerhedskurser. Herudover deltager du i udvikling og gennemførelse af afdelingens øvrige kurser efter behov.

Vi forventer, at du:

  • Det foretrækkes, at du er uddannet skibsfører, skibsofficer eller fiskeskipper af 3./1. grad. Ansøgere med anden maritim baggrund kan komme i betragtning. Særligt såfremt en del af erfaringen stammer fra skolevirksomhed.
  • Motiveres af at tage ansvar.
  • Kan arbejde selvstændigt og overholde aftalte deadlines.
  • Behersker dansk og grønlandsk i skrift og tale.
  • Ønsker at bidrage til at Imarsionermik Ilinniarfik er en god arbejdsplads.

I afdelingen fokuseres på effektiv og motiverende undervisning. Du skal bidrage aktivt gennem sparring med de andre instruktører samt deltagelse i kurser og seminarer til at øge effektivitet samt øge motivationen blandt kursisterne. Kursusafdelingen er under rivende udvikling.

Der er tale om en selvstændig stilling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af Imarsiornermik ilinniarfiks kursusafdeling, som består af afdelingsleder samt, kursuskoordinator, og et antal eksterne og interne instruktører, med hver deres ansvarsområde.

Om rejseaktivitet
Der skal forventes imellem 120 til 180 dages rejseaktivitet om året.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For ansøgere, som allerede er ansat som tjenestemand i henhold til den grønlandske tjenestemandslov, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. I så fald vil ansættelse som tjenestemand ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Arbejdstiden tilrettelægges efter den til enhver tid gælden arbejdstidsaftale på området. Arbejdstiden udgør 40 timer om ugen.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig.

Ansættelsesstart: 1. august 2017, eller efter aftale.

Kontakt/Information
Kursusafdelingen Thomas Bruun de Neergaard på mobil 562732, mailadresse: tbn@maritim.gl.

Søg stillingen online