Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Chef for Fuldbyrdelse og Sikkerhed i Kriminalforsorgen i Grønland

Kriminalforsorgen søger en chef for Fuldbyrdelse og Sikkerhed i Kriminalforsorgen i Grønland. Stillingen er ledig til besættelse og ønskes besat snarest muligt.

Kriminalforsorgen i Grønland er inde i en spændende udvikling, I 2018 åbner den første lukkede anstalt i Grønland, der skal udvikles nye former for tilbud til de indsatte, og den samlede organisation gennemgår en forandringsproces.

Chefen for Fuldbyrdelse og Sikkerhed har det direkte personaleansvar for anstaltslederne og skal have fokus på lederudvikling. Chefen vil være sparringspartner for anstaltslederne om såvel personrelaterede sager som faglige spørgsmål og har herudover ansvaret for rekruttering og uddannelsen af anstaltsbetjente. 

Chefen har endvidere ansvaret for fuldbyrdelse af foranstaltninger efter kriminallovens regler. Chefen skal i tæt samarbejde med chefen for resocialisering sikrer smidighed omkring programvirksomhed og skal sørge for, at beskæftigelsen af indsatte bidrager til resocialiseringen. 

Chefen skal sikre, at driften fungerer stabilt på et højt fagligt niveau ud fra den mest hensigtsmæssige prioritering af opgaver og ressourcer. Videre skal chefen løbende sikre viden om og tilslutning til kriminalforsorgens strategiske mål, principper og værdier.

Chefen vil referere til direktøren i Kriminalforsorgen i Grønland og vil i dennes fravær ved ferier mv. være stedfortræder.

Kvalifikationer

Vi forventer, at chefen har:

-relevant uddannelse, gerne uniformeret uddannelse

-ledelseserfaring og ledelsesmæssig gennemslagskraft

-overblik over komplekse problemstillinger og kan håndtere disse løsningsorienteret

-fokus på service og resultater

-engagement, handlekraft og gode samarbejdsevner

-gode kommunikationsevner og kan kommunikere respektfuldt i alle relationer

-flair for kompetenceudvikling

 

Derudover forventes det, at chefen kan håndtere kultur- og sprogforskelle.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes i henhold til gældende overenskomst, medmindre den pågældende i forvejen er ansat som tjenestemand. Stillingen vil evt. kunne besættes på åremål. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Arbejdsstedet er Kriminalforsorgen i Grønland, Hovedkontoret, Aqqusinersuaq 4, 3900 Nuuk. Der kan anvises bolig.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Naaja Nathanielsen, Kriminalforsorgen i Grønland, telefon +299 34 75 01.

Ansøgningen
Ansøgning, CV, oplysning om forudgående erfaring, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale sendes via nedenstående link i rekrutteringssystemet:

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=104530&DepartmentId=8531&SkipAdvertisement=true

Ansøgningen skal være modtaget senest søndag den 4. juni 2017.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.