Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Souschef til Teknikimik Ilinniarfik, Sisimiut

Grundet øgede aktiviteter og planlægningsmæssige opgaver, primært indenfor erhvervsuddannelsesområdet, søges en souschef til en nyoprettet stilling til besættelse

1. august 2017 eller efter aftale.

Souschefen referer til skolens forstander.

Teknikimik Ilinniarfik varetager erhvervsuddannelser indenfor jern & metal i Nuuk og bygge & anlæg, entreprenør- og råstofområdet samt gymnasiale uddannelser (GUX) og sprogkurser i Sisimiut. Skolen i Sisimiut er endvidere hjemsted for arktisk ingeniøruddannelse, som drives i DTU-regi (ARTEK). Herudover har skolen ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, som er beliggende i Sisimiut.

Stillingen:
Souschefen skal det overordnede ansvar for erhvervsuddannelserne, herunder den pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse samt sikre den stadige udvikling af erhvervsuddannelserne i forhold til erhvervenes udvikling. Derudover skal souschefen lave den koordinerende ledelse af de samlede uddannelsesaktiviteter på Teknikimik Ilinniarfik.

Vi forventer:

  • at du har erfaring i personaleledelse
  • at du har kendskab til uddannelsessektoren (men ingen betingelse)
  • at du i høj grad kan medvirke til yderligere at skabe den dynamisk organisation, der kan opfylde erhvervslivets og samfundets behov for kompetente medarbejdere
  • at du har gode kommunikationsevner som værktøj til at skabe tillid mellem ledelse, medarbejdere og som er afgørende for at KTI kan realisere de til enhver tid fastsatte visioner og missioner
  • at du er selvstændigt arbejdende
  • at du er visionær

Vi tilbyder:

  • et spændende job, med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold
  • et job med mulighed for at præge forskelligartede aktiviteter, fra grunduddannelser til videregående tekniske uddannelser
  • en skole i udvikling
  • fagligt kvalificerede kolleger

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen er for tiden uklassificeret

Der vil som udgangspunkt ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til fri til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Der ydes fri tiltrædelses- og efter mindst tre års ansættelse – fratrædelsesrejse ifølge gældende regler

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos forstander Jokum Møller på telefon +299 867600 eller pr. mail: jomo@sanilin.gl.

Ansøgningsfrist er den 10. juni 2017. 
Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.

Ansøgning
Ansøgning skal indeholde CV, uddannelsesdokumenter samt andre relevante bilag.

Se i øvrigt:
Se vores hjemmeside: www.kti.gl og Oqaatsinik Pikkorisarfik: www.oqaatsit.gl.

Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl.

Til ansøgere der bor udenfor Grønland og ønsker yderligere information om Grønland se www.naalakkersuit.gl.

Søg stillingen online