Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG Departementet for Sundhed i Grønland søger en konsulent

Da én af vores medarbejdere har søgt andre udfordringer søger vi en ny medarbejder.

Departementet varetager den overordnede strategiske planlægning, koordinering og udvikling på områderne sundhed og forebyggelse. Opgaverne spænder over en række fagområder, hvorfor departementet har en stor kontaktflade til andre departementer, underliggende institutioner, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.

Vi er et alsidigt team bestående af jurister, sundhedsfaglige konsulenter, servicemedarbejdere, AC-fuldmægtige og et ledelsessekretariat, der sætter samarbejde og faglighed højt. Vores arbejdsmiljø er åbent og uformelt, hvilket bidrager til en god stemning. Vi har en kultur, der giver alle mulighed for at bidrage med nytænkning til organisationen samt til løsning af vores opgaver. Derfor er det en fordel, hvis du er åben og samarbejdsorienteret.

Vi kan tilbyde dig:

 • En arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt
 • Et job i en afdeling med engagerede kolleger
 • Et job, hvor der er åbenhed og respekt for den enkelte medarbejders kompetencer

Dine fremtidige arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Ansvarlig for departementets regnskabsopgaver
 • Ansvarlig for bogføring i IRIS og XAL
 • Ansvarlig for opdatering af diverse lister for departementet
 • Ansvarlig for indkøb og generel vedligeholdelse i departementet
 • Ansvarlig for it-hardware, telefoner, kopimaskiner og AV udstyr samt kontaktperson ifm. service af disse, herunder IT support opgaver for departementet
 • Ansvarlig for arkiv
 • Ansvarlig for departementets rejsebestillinger mm.
 • Mindre korrekturlæsning dansk / grønlandsk
 • Ad hoc sagsbehandling og administrative opgaver

Vi ønsker, at du som fremtidig konsulent har følgende kvalifikationer:

 • Uddannet indenfor kontor, EVU eller akademiuddannelse
 • Har kendskab til XAL, IRIS m.m.
 • Har særdeles god regnskabsforståelse
 • Selvstændig, udviklingsorienteret og målrettet
 • Flair for koordination – også i pressede situationer
 • Struktureret, arbejder godt under tidspres og formår at have mange jern i ilden på én gang
 • Gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Dobbeltsproget (grønlandsk og dansk) i skrift og tale

I departementet har vi som mål at opbygge en kultur, hvor alle har mulighed for at bidrage med udvikling og nytænkning til organisationen. Derfor er det afgørende, at du er samarbejdsorienteret og møder dine kollegaer med humør og interesse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen ikke anvises personalebolig. Såfremt en ansøger allerede har en personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, overføres bolignummeret til det nye ansættelsesforhold og ansøgeren kan bibeholde sin allerede tildelte personalebolig.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte: Kontorchef Karen Lerch, på tlf. (+299) 34 50 08 e-mail kale@nanoq.gl eller departementschef Tine Pars, på tlf. (+299) 34 66 25 eller e-mail tine@nanoq.gl

Ansøgningsfrist: 29. maj 2017

Ansøgningen sendes som A-post til Departementet for Sundhed, Postboks 1160, 3900 Nuuk.

Søg stillingen online