Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Landslæge ved Landslægeembedet i Grønland

Grønlands Selvstyre, Naalakkersuisut ved Naalakkersuisoq for Sundhed søger Landslæge til Landslægeembedet. Landslægen er lovmæssigt underlagt Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer.

Landslæges primære opgave er, at sikre Naalakkersuisut et solidt beslutningsgrundlag i udviklingen af initiativer på landslægeområdet i samarbejde med relevante samarbejdsparter i ind og udland. Landslægen har ledelsesfunktion i Landslægeembedet, der ud over landslægen består af en sygeplejerske/sygeplejefaglig konsulent, AC-specialkonsulent, kontorfuldmægtig og assistent.

Sundhedsområdet i Grønland har stor samfundsmæssig betydning og derfor stor politisk bevågenhed, hvilket afspejles i opgaverne.

Bekendtgørelse for Landslægeembedet er under ændring, og ventes at blive vedtaget i løbet af foråret.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2017.

Landslægens ansvarsområder er bl.a.:

 • yde sundhedsfaglig rådgivning til Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Sundhed
 • føre tilsyn med sundhedsvæsenets institutioner og det sundhedsfaglige personale
 • rådgive andre myndigheder om sundhedsmæssige forhold
 • sikre overvågning af befolkningens sundhedstilstand-/sundhedstilstanden i landet samt følge udviklingen i forhold, der har betydning for denne
 • føre tilsyn med de kommunale institutioner og det sundhedsfaglige personale
 • orientere offentligheden, når særlige sundhedsmæssige forhold nødvendiggør dette.

Opgaver for landslægen er bl.a.: 

 • udarbejde faglige vejledninger for sundhedspersonalet
 • forberede behandling af patientklagesager samt udarbejde sagsfremstilling og indstilling til afgørelse i samarbejde med Patientombuddet/Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i Danmark
 • overvåge bekæmpelse af smitsomme sygdomme
 • bistand til rets- og politimyndigheder
 • indsamle, kvalitetssikre og bearbejde medicinalstatistik - informere Naalakkersuisoq om dette samt gøre statistikken tilgængelig for øvrige myndigheder og for offentligheden
 • ansvarlig for vedvarende opdatering af en række registre, samt stille data fra disse til rådighed for øvrige myndigheder og for offentligheden
 • personaleledelse og organisationsudvikling
 • ansvar for forvaltning i overensstemmelse med gældende love og regler
 • medlem af diverse kommissioner og udvalg

Ansøgers profil:

Landslægestillingen ønskes besat af en person med følgende faglige profil:

 • Speciallæge i samfundsmedicin eller andet relevant speciale
 • Erfaring med sundhedsfagligt tilsyn, både på system- og personniveau
 • Erfaring med sundhedsfaglig klagesagsbehandling
 • Erfaring med overvågning og bekæmpelse af smitsomme sygdomme
 • Epidemiologisk erfaring med både indsamling, analyse og formidling af sundhedsinformationer/-data.
 • Erfaring inden for miljøspørgsmål og drikkevandskontrol

Derudover forventer vi en person, der:

 • har ledelseserfaring og engagement
 • gerne erfaring fra internationalt arbejde arbejder struktureret, analytisk og foretager den nødvendige prioritering af arbejdsopgaverne
 • er kvalitetsbevidst og selvstændig
 • kan sikre, at enhedens budgetlægning og budgetstyring sker i overensstemmelse med udmeldte regler samt den politisk givne økonomiske ramme.

Generelt
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 39/40.

Lønnen i (LR 39) udgør med faste løndele: 1. april 2017 månedligt Kr. 78.914 og årligt Kr. 946.967    Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.   Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.   For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.   Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Der kan til stillingen ikke anvises personalebolig.

Ansøgningsfrist: 29. maj 2017 kl.12

Tiltrædelse efter aftale. Hvis du har spørgsmål til stillingen eller andre forhold omkring ansættelsen, så kontakt departementschef Tine Pars (+299) 346625  / tine@nanoq.gl.

For mere information om Landslægeembedet se www.nun.gl og om Departementet for Sundhed og Grønlands Selvstyre se www.nanoq.gl.

Søg stillingen online