Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Projektchef – skab merværdi af fagdata

Asiaq, Grønlands Forundersøgelser søger en projektchef med naturfaglig baggrund, erfaring med personaleledelse og økonomistyring samt flair for salg og markedsføring.

Du vil sammen med direktør og sekretariatschef udgøre virksomhedens strategiske ledelse og på det taktiske niveau vil du få ansvaret for Asiaqs kommercielle ydelser og forskningsaktiviteter.

Du skal inspirere, koordinere, administrere og lede Asiaqs faggruppe- og projektledere og sikre at relevant information flyder i og omkring projekter og større opgaver. Opgaven inkluderer økonomisk styring, herunder budgetlægning og opfølgning.

Du skal kunne balancere indsatsen mellem offentlige forpligtelser, kommercielle ydelser og forskningsaktiviteter ud fra kapacitet og økonomi til rådighed.

Du skal styrke helhedsløsninger, hvor viden, data og kompetencer understøtter hinanden på tværs af organisationen, til gavn for kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.

Du arbejder struktureret og systematisk og er garant for, at leverancer overholder aftalt tid, kvalitet og pris - uden at miste fokus på medarbejdernes trivsel.

Endelig skal du som projektchef opbygge og vedligeholde faglige netværk samt opsøge nye markeder og samarbejdspartnere i Grønland – og med internationalt fokus på forskning og råstofbranchen.

Vi forventer, at du har en naturvidenskabelig kandidatgrad og en solid erhvervsøkonomisk ledelsesuddannelse, fx MBA. Du kommunikerer skriftligt og mundtligt i et klart og forståeligt sprog og agerer åbent, udadvendt og empatisk. Du kan træffe de svære beslutninger med respekt for medarbejdere, lovgivning og økonomi. Kendskab til - og interesse for - arktiske forhold er en selvfølge og det er en fordel, hvis du kan tale grønlandsk eller på anden vis har tilknytning til Grønland.

Du har mindst tre års erfaring med personaleledelse og økonomistyring samt med salg og markedsføring. Du har dokumenteret erfaring med projektstyring og -koordinering samt gruppe- og medarbejderudvikling, herunder planlægning og koordinering af efteruddannelse. Forståelse for de vigtigste mekanismer i forskningsmiljøet vil være en fordel.

Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Selvstyre og spiller en væsentlig rolle som Grønlands center for data, viden og kompetencer vedrørende stedfæstet information om det fysiske miljø, til gavn for virksomheder, det offentlige, forskningsmiljøet og samfundet generelt. Asiaqs kompetencer anvendes bl.a. til arealforvaltning, klimaforskning, mineralefterforskning, naturbeskyttelse samt til projektering af anlæg og infrastruktur. Vores arbejdsplads i Nuuk er sammensat af engagerede medarbejdere fra forskellige lande, kulturer og fagområder, hvor alle samarbejder i et uformelt, åbent og tværgående projektmiljø baseret på et stærkt fagligt fundament.

Ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst for administrative chefer under Grønlands Selvstyre. Stillingen er klassificeret til LR 38. Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansættelsesproces og yderligere info
Ansøgningen skal være Asiaq i hænde senest d. 28. maj 2017. Indledende samtaler er planlagt til 1.-.2. juni, afsluttende samtaler senest d. 14. juni 2017. Stillingen ønskes besat pr. 1. august eller efter nærmere aftale.

Du kan læse om Asiaq og vores opgaver, produkter og services på www.asiaq.gl  Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen hos direktør Bo Naamansen på tlf. +299 34 88 00.

Mærk ansøgningen ”Projektchef” og vedlæg CV, samt relevante eksamenspapirer. Send ansøgningen til mailadressen: asiaq@asiaq.gl eller med posten til: Asiaq, Qatserisut 8, Postboks 1003, 3900 Nuuk, Grønland.