Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger en konsulent til Økonomiafdelingen med tiltrædelse 1. juli eller efter aftale

Socialstyrelsen er en nyoprettet styrelse, der skal fokusere på at vejlede og rådgive samt udvikle nye tiltag i forhold til borgerbetjeningen i Grønland. I forbindelse med oprettelsen af den nye styrelse er der brug for engagerede og dygtige medarbejdere i et miljø, hvor alle har mulighed for at bidrage med udvikling og nytænkning til organisationen. Derfor er det en fordel, hvis du er en samarbejdsorienteret person, der møder dine kollegaer med humør og interesse.

Økonomiafdelingen i Socialstyrelsen skal være tværgående og vil være involveret i mange af de aktiviteter, der skal igangsættes i Socialstyrelsen. Du vil derfor få en central position i en styrelse, der byder på masser af udfordringer og tværfagligt samarbejde.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i:

 • Kontering af bilag i IRIS
 • Månedlige og årlige afstemninger
 • Rådgivning til underliggende institutioner omkring regnskab
 • Bestilling af rejser, hotel mv. inkl. DK besøgsrejser
 • Kontrol af rejseafregninger
 • Udarbejdelse af udbetalingsanvisninger
 • Indgå i et rejsehold der tager ud og opbygger samt udvikler regnskabsfunktionen på de enkelte døgninstitutioner
 • Indgå i team der skal undervise vores underliggende enheder i det nye ERP system.
 • Ad-hoc opgaver

Vi forventer at du har:

 • En relevant økonomisk/regnskabsmæssig baggrund
 • Kendskab til IRIS, XAL samt EXCEL
 • Lyst til at tage et selvstændigt ansvar i løsningen af departementets opgaver
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger
 • Godt humør, gåpåmod og humor
 • Grønlandsksproget

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent i økonomiafdelingen, Nielsine Joelsen-Albrechtsen, på tlf. (+229) 34 66 23 eller på e-mail njoe@nanoq.gl,
eller Styrelseschef Hans Peder Barlach-Christensen, på tlf. (+299) 34 66 30 eller på e-mail: hpbc@nanoq.gl.

Socialstyrelsen hører under Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen i Grønlands Selvstyre. Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på http://naalakkersuisut.gl, under Job.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 26. maj 2017


Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22

Tiltrædelsesdato: 1. juli 2017 eller efter aftale.

Søg stillingen online