Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Ministersekretær for Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi

Til tiltrædelse snarest søges en person med vilje og lyst til at arbejde med politiske og organisatoriske opgaver i et spændende og meget afvekslende miljø.

I Naalakkersuisoq-området for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi er der mange spændende aktiviteter, som er centrale for samfundsudviklingen i de kommende år. Området nyder derfor stor opmærksomhed fra såvel befolkning som politikere.

Ministersekretærens ansvar og opgaver:
Ministersekretæren er organisatorisk placeret i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi og skal løse følgende opgaver:

  • Bistå Medlem af Naalakkersuisut med at svare på mundtlige og skriftlige henvendelser.
  • Varetage løsning af løbende praktiske opgaver for Medlem af Naalakkersuisut.
  • Varetage kalenderen og tilrettelægge møder og rejser for Medlem af Naalakkersuisut samt andre opgaver i tilknytning til den umiddelbare betjening af Medlem af Naalakkersuisut.

Ministersekretæren ledsager ofte Medlem af Naalakkersuisut på rejser og må derfor påregne en del rejseaktivitet.

Kvalifikationer:
Der er med stillingen forbundet bred kontakt til mange mennesker. Det er derfor vigtigt, at ministersekretæren har veludviklede koordineringsevner og vilje til at strukturere, er udadvendt samt god til at kommunikere i såvel skrift som tale.

Det er en fordel, men ikke et krav, at ministersekretæren har erfaring med politisk eller andet organisatorisk arbejde fra f.eks. interesseorganisationer eller lignende.

Ministersekretærens samarbejdspartnere i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi løser meget forskelligartede opgaver. Det er derfor et krav, at vedkommende er i stand til at overskue mange samtidige og ofte tidsmæssigt pressede opgaver.

Den uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, dog skal ministersekretæren have et indgående kendskab til Grønland og grønlandske samfundsforhold. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at ministersekretæren behersker grønlandsk og dansk, i såvel skrift som tale. Det forventes, at engelsk beherskes som minimum på samtaleniveau.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, vil være i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Selvstyre og den pågældende forhandlingsberettigede organisation. Det indebærer, at der ud over den overenskomstmæssige løn kan ydes et ministersekretærtillæg, og at der er en rådighedsforpligtigelse på 60 timer pr. kvartal. For ansøgere der ikke er dækket af en overenskomst, vil ansættelse ske på individuel kontrakt.

Bolig:
Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, departementschef Jørn Skov Nielsen på tlf. +299 34 56 34.

Vedr. Naalakkersuisoq-området, se endvidere www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopier af eksamensbeviser m.v. kan også fremsendes til:

Grønlands Selvstyre
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi.
Postboks 1601
3900 Nuuk


Ansøgningen skal være departementet i hænde senest fredag den 21. maj 2017.

Søg stillingen online