Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Souchef til ledende kollegieinspektør

En nyoprettet stilling som souschef for ledende kollegieinspektør ved Kollegieadministrationens Fælleskontor i Nuuk pr. 1. juni 2017 eller efter aftale.
 
Souschefen varetager på vegne af ledende kollegieinspektør den daglige ledelse af administrationen og inspektører i KAF, der består af 6 ansatte og i perioder en lærling. Souschefen er ansvarlig for, at kollegiernes opgaver løses pædagogisk, økonomisk og administrativt forsvarligt i henhold til de regler, der til enhver tid er gældende for funktionsområdet.
KAF varetager administrationen af godt 850 kollegieværelser i Nuuk. Du kommer derfor til at arbejde med en bred vifte af opgaver i en travl hverdag.
 
En person med ledelseserfaring og relevante beskæftigelsesmæssig baggrund til varetagelse af pædagogiske, administrative og personalemæssige funktioner samt lyst og interesse for arbejdet med unge mennesker, vil blive foretrukket. Et kendskab til kollegieområdet er en fordel, men ikke et krav.
 
Du kommer til at have ansvaret for følgende arbejdsopgaver i samarbejde med medarbejderne:

 • Budgetlægning, budgetopfølgning og ledelsesinformation
 • Personaleledelse, herunder at opretholde et positivt motiverende arbejdsmiljø
 • Ansvarlig for visitationsudvalget
 • Optimere systematik, brug af det enhver tid benyttede
 • Ansvarlig for overordnet bygningstilsyn, vedligeholdelsesplaner og renoveringsansøgninger
 • Ansvar for udarbejdelse af fælles regler for kollegierne i samarbejde med beboerværter/kollegieinspektør
 • Udbredelse af kendskabet til kollegierne gennem udarbejdelse af informationsmaterialer, pjecer m.m.
 • Vurdering og udvikling af arbejdsgange
 • Udarbejdelse af overordnede handlingsplaner samt for enkelte kollegier
 • Løbende bogføring, herunder optimering af brug af IRIS ift 1. og 2. godkender praksis
 • Rapportere til den ledende kollegieinspektør og hovedopgaver og resultater

 Kendskab til følgende redskaber vil være en fordel:

 • Office-pakken (Word, Outlook og excel)
 • IRIS
 • XAL

 Vi forventer, at du:

 • Er dobbeltsproget både i skrift og tale
 • Gerne har lignende erhvervserfaring
 • Har gode kommunikative kompetencer
 • Har gode samarbejdsevner
 • Erfaring med bygningstilsyn

 Vi tilbyder dig:

 • En dynamisk arbejdsplads, hvor jobbet er udfordrende og afviklende
 • Et tæt samarbejde med gode kollegaer
 • En arbejdsplads med uformel omgangstone

 Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende kollegieinspektør Salome Lennert Petersen tlf. 34 23 87.
 
Ansøgning med oplysninger og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser, straffeattest m.v. fremsendes til: kafadm@kaf.gl senest den 11. maj 2017.

Søg stillingen online