Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Spændende kontorchefstilling i Afdelingen for Bolig og Byggeri

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger

Vil du være med til at udvikle Grønlands Bygge- og anlægssektors rolle, og være med til at realisere visionen om at højne standarden for byggeriet til glæde og gavn for vort land?

Vi søger en dygtig og engageret kontorchef til afdelingen for Bolig og Byggeri – Bygningsmyndigheden pr. 15. maj 2017, eller snarest efter aftale.

Bygningsmyndigheden er en del af afdelingen for Bolig og Byggeri, og varetager Selvstyrets bygherrefunktion af Selvstyrets boligbyggeri, samt centrale opgaver og bestemmelser om opførelse, konstruktion og indretning af bygningsværker og andre anlæg. Tillige varetager Bygningsmyndigheden en central rolle vedr. overordnede målsætninger med hensyn til innovation, udvikling samt effektivisering af byggeriet.

Som kontorchef i Afdelingen for Bolig og Byggeri – Bygningsmyndigheden indgår du i departementets ledergruppe.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med fokus på innovation og nytænkning
 • Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces
 • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger
 • Spændende personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse

Omgangstonen er uformel, og stemningen er præget af godt humør i en hektisk dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Arbejdsområder
Som kontorchef i Bygningsmyndigheden, vil du primært beskæftige dig med overordnet rådgivning og bistand for Selvstyrets øvrige fagdepartementer og institutioner, udvikling og koordinering af det offentliges brug af digitalt byggeri og byggeweb, samt udvikling og implementering af diverse indsatser og forskrifter inden for det offentlige byggeri.

Tillige kan blandt andet nævnes følgende opgaver:

 • Bidrage til udarbejdelse af den årlige finanslov samt tillægsbevillinger
 • Deltagelse i tværdepartementale arbejdsgrupper omkring anlægstekniske forhold
 • Styring, disponering og kontrol af departementets anlægsbevillinger og budgetopfølgning
 • Supervision og videreudvikling af det digitale byggeri
 • Projekt- / kontraktstyring
 • Risikovurderinger og risikostyring
 • Styring af eksterne rådgiver på konkrete projekter
 • Innovation og udvikling af nye anlægs og byggekoncepter, herunder materialer
 • Udvikling og implementering af tværfaglige indsatser omkring nye byggemetoder
 • Koordinering og udarbejdelse af sager til Naalakkersuisut og Inatsisartut
 • Besvarelse af henvendelser, fra såvel private som offentlige, herunder høringer
 • Diverse ad hoc opgaver indenfor departementsområdets samlede arbejdsområde.

I afdelingen for Bolig og Byggeri vil du blive mødt med alsidige opgaver, hvor samarbejde og fleksibilitet på tværs af opgaver er en forudsætning, som vil spejle sig i din daglige dag.

Den rette kandidat:

 • Kan tilpasse dig arbejdet i en politisk styret organisation
 • Har kendskab til det digitale byggeri og Byggeweb
 • Har kendskab til projektstyring af anlægsprojekter, herunder økonomistyring
 • Bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang
 • Har gennemslagskraft
 • Er loyal, positiv og god til at tilpasse dig et dynamisk arbejdsmiljø
 • Er initiativrig og kan samarbejde, såvel som arbejde selvstændigt
 • Er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt
 • Er i stand til at formidle svært tilgængeligt materiale på en let og overskuelig måde.

Du vil opleve, at der stilles store krav til dig og dine kompetencer i stillingen. Udover et højt fagligt niveau forventer vi, at du besidder en række personlige kompetencer, herunder at du balancerer mellem et bredt overblik og en forståelse for detalje, kan se fordelene ved et mix af selvstændighed og samskabelse, samt at du er diplomatisk, uformel og er med på et godt grin i løbet af din – til tider hektiske – arbejdsdag.

Du har et indgående kendskab til det grønlandske samfund og er velorienteret om de overordnede politiske målsætninger.

Du har gode samarbejdsevner i det uformelle miljø, og er i stand til at lede og kommunikere på alle niveauer. Det er en fordel, at du er kvalitetsbevidst og kan anskue komplicerede problemstillinger på konstruktiv vis. Stillingen kræver, at du er fleksibel og i perioder er indstillet på at yde en ekstraordinær arbejdsindsats.

Vigtigst er det, at du har lysten til at gøre en forskel og bidrage positivt til vores arbejde med det offentlige byggeri. Du trives i en travl dagligdag, hvor du bevarer overblikket og sætter handling bag idéerne.

Uddannelse / baggrund
Den rette kandidat har en solid teknisk uddannelse og kendskab til anlægsområdet, samt relevant faglig erfaring på minimum 3 år. Det er en fordel du er uddannet som IKT-leder, men ikke et krav. Det er derudover en absolut fordel, hvis kandidaten tillige har erfaring med eller forståelse for opgaver af samfundsfaglige karakter, f.eks. kommunikation.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 36. Lønnen i (LR 36) udgør med faste løndele: 1. april 2017 månedligt Kr. 45.394 og årligt Kr. 544.723

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 80 timer i kvartalet. Bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage finder ikke anvendelse.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingsindhold kan indhentes hos Afdelingschef Embla Kristjánsdóttir på tlf. 34 54 36 (emki@nanoq.gl).

Ansøgningen skal være Departementet i hænde senest d. 4. maj 2017.

Søg stillingen online