Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

1 Overassistent/kontorfuldmægtig

En stilling som overassistent eventuelt kontorfuldmægtig ved bispeembedet i Nuuk under Grønlands Selvstyre er ledig og ønskes besat pr. 15. maj 2017 eller snarest derefter.

Bispekontoret varetager den centrale styrelse og administration af Kalaallit Nunaanni Ilagiit.

Biskoppen er øverste chef for bispeembedet, og personalet består foruden denne af en stiftskontorchef, 1-2 AC-fuldmægtig, en konsulent og en kontorfuldmægtig. Der sagsbehandles meget bredt på embedet ud fra mange og forskelligartede henvendelser fra såvel offentlige myndigheder, præster, kateketer, menigheder og andre. Derudover løses et stort antal faste opgaver og tilsynsfunktioner på kontoret.

Stillingen:
Medarbejderen har den direkte og tætte kontakt med folkekirkens provstier, og yder daglig support ift. Disse myndigheder. Derudover varetages embedets centrale postfunktion af medarbejderen ligesom folkekirkens centrale bygningsvedligeholdelse koordineres fra denne stilling.

Medarbejderen må generelt være indstillet på, at tage del i det daglige arbejde uden skelen til snævre faggrænser.

Ansøgeren:
Stillingen ønskes besat med en både teoretisk og praktisk dygtig medarbejder gerne med kendskab til både XAL og IRIS. Der vil blive lagt vægt på personlige egenskaber som selvstændighed, fleksibilitet og situationsfornemmelse.

Dobbeltsproget grønlandsk/dansk foretrækkes.

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til bohaveflytning og til- og fratrædelsesfrirejser, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse sker på prøve, jf. funktionærlovens § 2, stk. 5.

Der er til stillingen ikke knyttet personalebolig. Er du allerede ansat ved Grønlands Selvstyre kan du dog videreføre din personalebolig.

Andet:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bispeembedet, tlf. +299 321134.

Ansøgninger med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes til: Bispeembedet, Postboks 90, 3900 Nuuk, så det er kontoret i hænde senest den 28. april 2017.

Søg stillingen online