Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Psykolog eller Terapeut til Behandlingshjem for Børn og Unge / Job nr. 215/17

Kommuneqarfik Sermersooq søger en faglig stærk psykolog eller terapeutuddannet til behandlingshjem i Nuuk, med tiltrædelse 1. maj, eller efter aftale.

Stillingens indhold:
Som behandler på behandlingshjemmet har du en helt unik mulighed for at være med til at etablere behandlingstilbud på landets første behandlingshjem for børn og unge, af sin slags. 

Børnene har tilfælles at de har været udsat for alvorlig omsorgssvigt, seksuelle krænkelser, og andre alvorlige traumer. Der kan bo fem børn og unge ml. 12-18 år på behandlingshjemmet.

Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper både internt som eksternt. Der sættes focus på mulighed for kontinuerlig udvikling og sparring.

Som behandler har du, sammen med forstanderen, ansvar for sammensætning af behandlingsplanen til den enkelte beboer, i samarbejde med hjemmets øvrige personale. Du skal varetage forskelligartet opgaver, herunder:

 • Planlægge og sikre behandlingsarbejdet i samarbejde med forstanderen og det øvrige personale.
 • Superviserer kollegaerne.
 • Deltage i behandlingsmøder med sagsbehandler og andre samarbejdspartnere.
 • Deltage i koloni og behandlingsarbejde uden for huset efter behov.

Vi forestiller os at:

 • Du har et indgående kendskab til børn der har været udsat for omsorgssvigt og seksuelt misbrug.
 • Du har erfaring med at arbejde med aldersgruppen 12 – 18 år.
 • Du er interesseret i forskning og udvikling af teori og praksis.
 • Du har lyst at samarbejde i tværfaglig team.

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er uddannet cand. Psych. eller cand. Pæd. Psych. eller er uddannet terapeut.
 • Er stabil, robust, rummelig.
 • Kommunikerer  klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt.
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret.
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling.
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre opgaveløsningen.
 • Er god til at samarbejde bredt.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring.
Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest.
Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl
Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 215/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Ansøgningsfrist: 1. maj 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Cecilie Jeremiassen
Telefon: +299 367241
Mobil: +299 274112
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning