Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Støtteperson til afdeling for yngre med handicap i Ippiarsuk / Job nr. 211/17

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger en pædagog, der skal fungere som støtteperson ved en borger, der bor på afdelingen for Yngre med et handicap på Ippiarsuk, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Som støtteperson skal du i samarbejde med borgeren, pårørende og personalet på afdelingen, være med til at skabe og sikre en struktureret dagligdag, hvor borgeren oplever tryghed og faste rutiner, ud fra pædagogiske handleplaner, der er udarbejdet, men som løbende skal revurderes. Endvidere skal du som støtteperson følge borgeren til dagcenter, hjemmebesøg hos pårørende og andre aktiviteter uden for afdelingen.

Som støtteperson vil du også skulle deltage i netværksmøder, behandlingsmøder, samt andre relevante møder, dette i tæt samarbejde med pårørende og det øvrige personale på afdelingen.

Den pågældende borger, vi søger en støtteperson til har visiteret 80 støttetimer om ugen, dette betyder at der vil være skriftende vagter i tidsrummet kl. 08 til kl. 21 i hverdagene. Samt at der vil være 2 støttepersoner ansat til at deles om vagterne.

Du vil som støtteperson være ansat i Støttekorpset, men have dit daglige arbejde på Afdelingen for Yngre med et handicap, på Ippiarsuk

Stillingen er en fuldtidsstilling

Vi forventer du:

 • Har en pædagogisk uddannelse
 • Har kendskab til udarbejdelsen af pædagogiske handleplaner
 • Gerne erfaring indenfor at arbejde med mennesker, der har en udviklingshæmning
 • Er engageret og har et sundt og positivt livssyn
 • Kan arbejde selvstændigt og er fleksibel
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Kan indgå i en lille gruppe, hvor samarbejde er alfa omaga
 • Har overblik og situationsfornemmelse

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job, hvor dagene ikke er ens.
 • Et job i en organisation, hvor der er mulighed for at have indflydelse og som er i konstant udvikling og forandring, til fordel for borgernes bedste.
 • Et job hvor der er mulighed for indflydelse og sætte sit eget præg på opgaverne
 • Samarbejde på et tværfagligt plan
 • En flok dygtige og glade kolleger, hvor humøret er i højsæde

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl
Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 211/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Ansøgningsfrist: 28. april 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Susanne K. Christensen
Telefon: +299 36 61 63
Mobil: +299 56 27 61
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning